Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De handouts en meer informatie vind u op de wikipagina : CAPWAT bijeenkomst 2015 - 18 maart

Op 18 maart 2015 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin twee onderwerpen centraal zullen staan: boostergemalen en het reinigen van rioolpersleidingen

Boostergemalen:

Bij enkele waterschappen en gemeentes is al ruim 10 jaar ervaring in het toepassen van boostergemalen in plaats van een traditioneel tussengemaal met open kelder. Andere waterschappen zijn bezig plannen voor boosteren te ontwikkelen.  In deze sessie worden voor- en nadelen, ervaringen, nieuwe inzichten, bedrijfsvoering aspecten, regelingen, etc. met elkaar gedeeld.

Reinigen van persleidingen

Om de capaciteit van een rioolpersleiding te handhaven kan het noodzakelijk zijn de leiding te reinigen. Hiervoor wordt al decennia lang de foampig gebruikt. Op deze bijeenkomst zullen twee bedrijven nieuwe  reinigingstechnieken presenteren, ice-pigging en het  Air Comprex®System. Een leidingbeheerder geeft een bijdrage hoe de organisatie omgaat met deze vorm van capaciteitshandhaving m.b.t. kosten, effectiviteit en frequentie. 

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van Waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.


  • No labels