Child pages
  • Beheerbibliotheek kust
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Beheerbibliotheek Kust

De Beheerbibliotheek van Rijkswaterstaat biedt een overzicht van beschikbare kennis over een bepaald kustvak. Een dergelijk overzicht maakt kennis praktisch toepasbaar, bijvoorbeeld voor het opstellen van een suppletieprogramma voor het betreffende kustvak.

Om voor een specifiek kustvak een suppletieprogramma op te stellen, is een goed overzicht van de beschikbare kennis nodig. Voor dat doel wordt per kustvak een Rijkswaterstaat beheerbibliotheek opgesteld. Deze bibliotheek beschrijft de toestand van het kustvak en omvat een samenvatting van morfologische, ecologische en socio-economische kennis die relevant is voor het vaststellen van het suppletieprogramma. Deze kennis komt onder meer voort uit het project KPP-B&O Kust. Verder bevat een beheerbibliotheek een beschrijving van het uitgevoerde kust- en duinbeheer, met nadruk op de eerder uitgevoerde suppleties, alsmede van de waargenomen effecten van dat beheer.

Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares zijn in 2012 gestart met het invullen van de Beheerbibliotheek. Naar verwachting zal de bibliotheek eind 2013 gevuld zijn met informatie over de kust van Schiermonnikoog, Ameland, Noord-Holland, Schouwen en Walcheren. Informatie over de rest van de kust volgt in de daaropvolgende jaren.

Aanvullend op de beheerbibliotheek heeft Deltares een Kustviewer ontwikkeld, met een achterliggende database van kustdata. Deze biedt op eenvoudige manier inzicht in de ontwikkeling van de kust.

  • No labels