Child pages
  • Leren van ervaringen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Regelmatig evalueert Deltares voor Rijkswaterstaat hoe gesuppleerd zand zich gedraagt. Vooral suppleties die afwijken van het reguliere ontwerp worden onder de loep genomen. Dankzij deze evaluaties ontstaat er steeds meer inzicht in het gedrag van suppleties en de effectiviteit ervan. Een aantal recente evaluaties is hieronder te vinden.

 

Downloads

Lve-02 suppletie Hoek van Holland

Lve-03 Noordwijk

Lve-06 Julianadorp

Lve-08 Beveland

 

Achtergrond

Het evalueren van uitgevoerde zandsuppleties ondersteunt Rijkswaterstaat bij het opstellen van nieuwe suppletieprogramma’s en het eventueel aanpassen van de ontwerprichtlijnen. Ook helpen de resultaten van evaluaties Rijkswaterstaat om het beleid te onderbouwen en betrokkenen te informeren.

 

Voor Deltares bieden de evaluaties een mogelijkheid om conceptuele- en numerieke modellen te valideren en de kennis over het kustsysteem te vergroten.

Voor elke evaluatie stelt Deltares in overleg met Rijkswaterstaat evaluatievragen op. Sommige vragen zijn algemeen van aard en gelden voor alle suppleties; andere vragen vloeien voort uit het specifieke doel of ontwerp van de betreffende suppletie. Om deze vragen te beantwoorden maakt Deltares vooral gebruik van de monitoringgegevens van de bodem, die voor elke suppletie worden verzameld. Deze gegevens geven informatie over de ontwikkeling van de morfologie en over andere relevante indicatoren. Niet voor elke evaluatie worden dezelfde indicatoren gebruikt. Dat hangt af van het doel van de suppletie, het ontwerp en de specifieke locatie.

 

 

 

  • No labels