Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   

Home Ondersteuning Rijkswaterstaat Toestand van de kust Uitwisseling getijbekkens Werking kustfundament Ecologisch suppleren Producten
 

ProductenIn onderstaande tabellen staan de producten uit 2008 t/m heden. Door op de (afgekorte) titel te klikken kan het digitale document bekeken worden.
De geleverde producten zijn onderverdeeld in papers (journal/conferentie), rapporten, afstudeerrapporten en memo's. Voor de rapporten wordt een link gegeven naar Kennnis-Online (Deltares), voor de afstudeerrapporten wordt een link naar de webpagina van de betreffende Universiteit / Hogeschool gegeven, voor de memo's is het afhankelijk van de status van de memo (concept, definitief, vertrouwelijk). Voor sommige papers geldt dat de uitgever niet instemt met digitale verspreiding via internet, in dat geval wordt doorverwezen naar de oorspronkelijke publicatie of uitgever. In de laatste kolom staat aangegeven onder welk deelproject het product valt:

Deelproject 1 = Toestand van de kust.
Deelproject 2 = Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen.
Deelproject 3 = Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand
Deelproject 4 = Ondersteuning Rijkswaterstaat
Deelproject 5 = Ecologisch gericht suppleren

  Klik op de titel van het deelproject om de tabel met de rapporten te ontvouwen.

   

  Toestand van de kust

   

   

  Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen

   

   

  Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

   


  Ondersteuning Rijkswaterstaat

   

   

  Ecologisch gericht suppleren

  Klik op de titel van het deelproject om de tabel met de rapporten te ontvouwen.

  Toestand van de kust

   

  Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen

   

  Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

   

  Ondersteuning Rijkswaterstaat

  Klik op de titel van het deelproject om de tabel met de rapporten te ontvouwen.

  Toestand van de kust

   

  Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen


  Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

   

  Ondersteuning Rijkswaterstaat  Ecologisch gericht suppleren

   


   

   

   

   

  • No labels