Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nieuwe functionaliteiten:

  • Scripting functionaliteit van DeltaShell. Hiermee wordt het mogelijk om met behulp van python scripts schematisaties op te zetten, scenario's te draaien en resultaten te exporteren. Tevens is het mogelijk om de vrachtenbalans tool die op initiatief van Waterschap Limburg is ontwikkeld te draaien binnen de KRW-Verkenner.
  • Toevoegingen van Geo referentie voor kaartlagen. Hierdoor is het mogelijk om openstreet maps kaartlagen toe te voegen.

Verbeteringen / bugfixes:

  • Performance verbetering bij het gebruik van grote schematisaties icm afbraak van stoffen. De benodigde tijd voor het doorgeven van de schematisatie uit Delta Shell aan de rekenkern is in het geval van de Landelijke KRW-Verkenner gehalveerd.
  • Verbeteringen in het geheugengebruik.
  • Optie om Ecotopen model uit te zetten. 
  • Lokale overschrijvingen van afbraak coefficienten werkt nu naar behoren.
  • Bugfix: het toevoegen van "custom substances" is gerepareerd

  • No labels