Waterbeheerders hebben meerdere keren hun wens kenbaar gemaakt om Sobek schematisaties in te lezen in de KRW-Verkenner. Deze import kan op drie niveau's:

  1. Het inlezen van het Sobek netwerk als KRW-Verkenner schematisaties;
  2. Het overnemen van de waterbeweging van Sobek; of
  3. Import van het resultaat van de waterkwaliteitsberekening

In onderstaande figuur zijn de routes weergegeven.

Implementatie:

De conversie van Sobek naar de KRW-Verkenner wordt geïmplementeerd in Sobek 2.12. Sobek maakt gebruik van een conversie programma tussen de waterbeweging en waterkwaliteit. Dit conversie programma, WQint, is geschikt om Sobek schematisatie om te zetten naar een KRW-Verkenner schematisatie. Meer specifiek, WQint schrijft bestanden die geïmporteerd kunnen worden in de KRW-Verkenner.

1. Inlezen van de Sobek schematisatie

Op het moment dat een Sobek model een WQ schematisatie heeft, dan kan deze worden overgezet naar de KRW-Verkenner. In onderstaande figuur is zowel een Sobek schematisatie als een KRW-Verkenner schematisatie weergegeven (zowel Grof als Fijn).

Van de Sobek schematisatie wordt het waterkwaliteit netwerk gebruikt. Deze kan in Sobek fijn worden geschematiseerd, maar ook geaggregeerd. Het geaggregeerde niveau kan voor een KRW-Verkenner al voldoende zijn.

Sobek

KRW-Verkenner: Grof

KRW-Verkenner: Fijn

2. Inlezen Sobek waterbeweging

Het concept zal zijn dat de waterbeweging van een Sobek model wordt geconverteerd naar KRW-Verkenner formaat. Daarbij zal vooral rekening gehouden worden met de waterverdeling uit Sobek over de verschillende perioden waar de KRW-Verkenner gebruik van maakt. Daarnaast zal de waterbelasting van de lozingen en onttrekkingen worden overgenomen. 

Met deze twee onderdelen wordt het mogelijk om in de KRW-Verkenner een vergelijkbare waterbeweging te realiseren, waar de gebruiker Emissies aan kan toevoegen.

Op dit moment (april 2012)  werkt dit onderdeel nog niet.

3. Inlezen Sobek waterkwaliteitsresultaat

Tot slot is het al mogelijk om met een paar kleine stappen om een Sobek waterkwaliteits resultaat in te lezen in de KRW-Verkenner. In mei 2011 is een pilot uitgevoerd samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterkwaliteitsmodel resultaat is omgezet naar de KRW-Verkenner en vervolgens is de ecologische berekening van de KRW-Verkenner doorgevoerd. 

Sobek acties:
1: Export van de Sobek WQ netwerk vanuit Sobek 2.12. naar GIS shape file
2: Modelrun van Sobek, Zomergemiddelde TotP, TotN en Cl uitvoeren.

 Excel acties:
3: Exporteer de zomergemiddelde concentraties naar een Excelsheet voor de invoer per delwaq segment.
4: De overige stuurvariabelen invoeren in het Excel bestand. Voor de kanalen (M3, M7 en M10) zijn de volgende stuurvariabelen nodig:

GIS acties:
5: KRW-waterlichamen kaart samenvoegen met de Sobek WQ netwerk kaart

KRW-Verkenner acties:
6: Importeer Sobek kaart in de KRW-Verkenner en genereer KRW-Verkenner rekeneenheden (Surface Water Units)
7: Voeg de ecologische stuurvariabelen toe aan de rekeneenheden.

De pilot liet zien dat dit een vrij eenvoudige koppeling is. Nadeel is dat in de KRW-Verkenner vervolgens geen maatregelen op Emissies genomen kunnen worden. Deze zitten namelijk in een gedetailleerd Sobek WQ model.