Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De Nederlandse overheid stimuleert gezamenlijk onderzoek in industriële sectoren die van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie, de zogenoemde Topsectoren. ‘Water’ is een van die topsectoren en Deltatechnologie is een van de drie Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) daarbinnen. Voor elk topconsortium is budget beschikbaar, de zogenoemde TKI-toeslag, voor gezamenlijk onderzoek, zoals Deltares dat in de programma’s coördineert. De totale private investering in het programma is de zogenaamde grondslag voor de toekenning van de TKI-toeslag. Deze toeslag komt in principe ook weer ten goede aan het programma doordat deze wordt ingezet voor nieuw gezamenlijk onderzoek binnen het programma.

Meer informatie over de toepassing in Nieuw Zealand is hier beschikbaar. 

  • No labels