Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoosbuien en piekafvoeren van de rivieren leiden tot wateroverlast en schade aan woningen.

Floodproof woningen zijn een integraal ontwerp voor een waterwoonwijk. Het gaat om een woonwijk waarin naast ruimte voor woningbouw, ook veel ruimte voor waterberging is. Buitendijkse stedelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de stadswerven van Dordrecht, moeten laten zien dat het mogelijk is een balans te creëren tussen het leven op, in en met het water.

Hoogwater proof bouwen is een concept dat hier tegenaan ligt. Hierbij worden huizen zo geconstrueerd dat eventueel water snel het huis in en uit kan. De bouwmaterialen moeten daarvoor vormbehoud tonen, niet-waterdoorlatend zijn, te reinigen zijn, niet uitlogen en een korte droogtijd hebben.


Meta Info

Status / Fase

Realisatie

Startjaar

2005

Initiatiefnemers

Dura Vermeer

Thema

Leven met water

Kustdeel

LaagNederland

Gebied

 

Tijdshorizon

geen

Kosten (Euro)

onbekend

Onderhoud (Euro/j)

onbekend

Links
  • [http://www.wateruitdagingen.nl/pilots/floodproof/default.aspx
  • No labels