Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het LSM model heeft een groot netwerk, en er wordt met hoge precisie gerekend. Dit heeft ook lange rekentijden tot gevolg, maximum 40 uur voor een jaar. Voor de toepassingen waar de kleinere waterloop en hoge precisie minder belangrijk zijn, en om langjarige sommen haalbaar te maken, is LSM Light gemaakt, wat grofweg een factor 10 sneller door rekent. Omdat LSM Light puur een uitsnede uit het LSM model is, en de implementatie van beide modellen in het NWM zo goed als gelijk zijn, wordt in de rest van dit document alleen de term LSM gebruikt. Het onderscheid is nog wel van belang voor de verschillende (effect)modules die de LSM resultaten gebruiken. Een aantal van deze effectmodules bevinden zich niet direct binnen het NWM, maar zijn voor de volledigheid toch in onderstaande lijst opgenomen.

LSM

  • WQINT (voor KRW-Verkenner)

LSM Light

  • Export VONK locaties
  • BIVAS (niet binnen NWM)
  • No labels