Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het NWM zijn er verschillende mogelijkheden om geïmporteerde danwel berekende data te bekijken. Zo kan puntdata in grafieken en tabellen worden weergegeven, zie: Data Viewer, terwijl ruimtelijke data op grids gepresenteerd kan worden, zie: Gridweergave.

  • No labels