Voor Veiligheid vinden exports plaats naar zowel het Archief als de OPeNDAP server. De exports naar het Archief zijn voor de standaard gebruiker en staan in NetCDF formaat. Een overzicht van de informatie die in de NetCDF files zit, is te vinden in de onderstaande tabellen. Tabel UV.1 bevat een overzicht van welke bestanden tijdens welke workflow geëxporteerd worden. De tabellen UV.2 tot en met UV.7 bevatten vervolgens per model en bestand de parameters die geëxporteerd worden. De exports naar de OpenDAP server zijn bedoeld voor de expert gebruiker en bevat gezipte bestanden in het originele bestandsformaat en worden hier verder niet beschreven.

Om de onderstaande tabellen bij een export naar PDF goed leesbaar te houden, zijn indien nodig de locatieset en parameternamen deels afgebroken en vervolgd op een nieuwe regel.

 

Tabel UV.1. Bestandsnamen van de NetCDF bestanden ingedeeld per gebied, model en topology en workflow naam.
Gebied - modelTopology naamWorkflow naamNetCDF bestandsnaam 
IJVD - HydraZoet     Export resultaten HydraZoet naar archief     VE_IJVDHydraZoetExportArchive     VE_IJVDHydraZoetDijkvakkenVecht.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_IJVDHydraZoetDijkvakkenIjssel.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_IJVDHydraZoetAsLocatiesVecht.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_IJVDHydraZoetAsLocatiesIjssel.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_IJVDHydraZoetOeverLocatiesVecht.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_IJVDHydraZoetOeverLocatiesIjssel.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
IJM - HydraZoet Export resultaten HydraZoet naar archief VE_IJsselmeerHydraZoetExportArchive VE_IJsselmeerHydraZoetDijkvakken.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_IJsselmeerHydraZoetOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
Maas - HydraZoet  Export resultaten HydraZoet naar archief  VE_MaasHydraZoetExportArchive  VE_MaasHydraZoetDijkvakken.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_MaasHydraZoetAsLocaties.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_MaasHydraZoetOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
Maas - WAQUA   Run PostProcessing WAQUA   VE_MaasPPModel   VE_MaasPPModelAfvoerLocaties.ncBevat gemiddelde stroomsnelheid van de door WAQUA berekende afvoeren op een dwarsraai in de rivier (26 stations)
VE_MaasPPModelAsLocaties.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_MaasPPModelOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_MaasModelHmaxGrid.ncBevat maximale waterstand over een afvoergolf gegenereerd door WAQUA (250x250 m grid)
MM - HydraZoet Export resultaten HydraZoet naar archief VE_MarkermeerHydraZoetExportArchive VE_MarkermeerHydraZoetDijkvakken.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_MarkermeerHydraZoetOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
Rijn - HydraZoet  Export resultaten HydraZoet naar archief  VE_RijnHydraZoetExportArchive  VE_RijnHydraZoetDijkvakken.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_RijnHydraZoetAsLocaties.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_RijnHydraZoetOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
Rijn - WAQUA   Run PostProcessing WAQUA   VE_RijnPPModel   VE_RijnPPModelAfvoerLocaties.ncBevat gemiddelde stroomsnelheid van de door WAQUA berekende afvoeren op een dwarsraai in de rivier (35 stations)
VE_RijnPPModelAsLocaties.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_RijnPPModelOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_RijnModelHmaxGrid.ncBevat maximale waterstand over een afvoergolf gegenereerd door WAQUA (250x250 m grid)
RMM - HydraZoet  Export resultaten HydraZoet naar archief  VE_RMMHydraZoetExportArchive  VE_RMMHydraZoetDijkvakken.ncBevat de berekende opgave op basis van het criterium voor piping, macrostabiliteit en golfhoogte.
VE_RMMHydraZoetAsLocaties.ncBevat de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
VE_RMMHydraZoetOeverLocaties.ncBevat de berekende waterstanden en golfoploop aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).

 

 

Tabel UV.2. IJssel-Vechtdelta (IJVD) uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter, de herhalingstijd en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterHer-
halings-
tijd
Een-
heid
BeschrijvingAquo tabellen
Groot-
heid
Para-
meter
Com-
parti-
ment

Hoe-
danig-
heid

VE_IJVDHydraZoetDijkvakkenVecht.ncHydra_dijkvakken_
DPIJ_ijvd_vecht
scalar10 minutesnorm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_actueel_opgave mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_actueel_opgave mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_actueel_opgave mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_actueel_opgave mOpgave piping actueel    
VE_IJVDHydraZoetDijkvakkenIjssel.ncHydra_dijkvakken_
DPIJ_ijvd_ijssel
scalar10 minutesnorm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_actueel_opgave mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_actueel_opgave mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_actueel_opgave mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_actueel_opgave mOpgave piping actueel    
VE_IJVDHydraZoetAsLocatiesVecht.ncHydra_as_locaties_
DPIJ_ijvd_vecht
scalar10 minuteswaterstand_actueel mWaterstand die op een bepaald rivier locatie door het NWM voor de actuele norm (terugkeertijd) berekend wordt.WATHTE OWNAP
norm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_IJVDHydraZoetAsLocatiesIjssel.ncHydra_as_locaties_
DPIJ_ijvd_ijssel
scalar10 minuteswaterstand_actueel mWaterstand die op een bepaald rivier locatie door het NWM voor de actuele norm (terugkeertijd) berekend wordt.WATHTE OWNAP
norm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_IJVDHydraZoetOeverLocatiesVecht.ncHydra_oever_locaties_
DPIJ_ijvd_vecht
scalar10 minutesoverslag_0.10010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.00010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_IJVDHydraZoetOeverLocatiesIjssel.ncHydra_oever_locaties_
DPIJ_ijvd_ijssel
scalar10 minutesoverslag_0.10010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.00010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP

 

 

Tabel UV.3. IJsselmeer uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter, de herhalingstijd en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen.
NetCDF bestandsnaamTypeTijdstapParameterHer-
halings-
tijd
Een-
heid
BeschrijvingAquo tabellen
Groot-
heid
Para-
meter
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
Hydra_dijkvakken_DPIJ_ijsselmeerscalar10 minutesnorm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_actueel_opgave mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_actueel_opgave mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_actueel_opgave mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_actueel_opgave mOpgave piping actueel    
Hydra_locaties_DPIJ_ijsselmeerscalar10 minutesoverslag_0.10010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.00010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNVT

 

Tabel UV.4. Maas uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter, de herhalingstijd en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen.
In de kolom Tijdstap staat n.e. voor nonequidistant.
NetCDF bestandsnaamLocatiesetTypeTijdstapParameterEnsembleHer-
halings-
tijd
Een-
heid
BeschrijvingAquo tabellen
Groot-
heid
Para-
meter
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
VE_MaasHydraZoetDijkvakken.ncHydra_dijkvakken_
DPR_maas
scalar10 min.norm_actueel  jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_
actueel_opgave
  mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_
actueel_opgave
  mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_
actueel_opgave
  mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_
actueel_opgave
  mOpgave piping actueel    
VE_MaasHydraZoetAsLocaties.ncHydra_as_locaties_
DPR_maas_export
scalar10 min.waterstand_actueel  mWaterstand die op een bepaald rivier locatie door het NWM voor de actuele norm (terugkeertijd) berekend wordt.WATHTE OWNAP
norm_actueel  jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
Hydra_as_locaties_
DPR_maas_hydra
waterstand 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_MaasHydraZoetOeverLocaties.ncHydra_oever_locaties_
DPR_maas
scalar10 min.overslag_0.100 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.000 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_MaasPPModelAfvoerLocaties.ncwaqua_maas_
dmref12_5-v1_Qpoints
scalar1 n.e.Q.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 m3/sGemiddelde stroomsnelheid van de door WAQUA berekende afvoerenSTROOMSHD OWNVT
VE_MaasPPModelAsLocaties.ncHydra_as_locaties_
DPR_maas_hydra
scalar1 n.e.H.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 mMaximale berekende waterstand per locatie.WATHTE OWNVT
VE_MaasPPModelOeverLocaties.ncHydra_oever_locaties
_DPR_maas
scalar1 n.e.H.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 mMaximale berekende waterstand per locatie.WATHTE OWNVT
VE_MaasModelHmaxGrid.ncVE_MaasCSVGridgrid1 n.e.H.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 mMaximale berekende waterstand per locatie.WATHTE OWNVT


 

Tabel UV.5. Markermeer uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter, de herhalingstijd en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen.
NetCDF bestandsnaamLocatiesetTypeTijdstapParameterHer-
halings-
tijd
Een-
heid
BeschrijvingAquo tabellen
Groot-
heid
Para-
meter
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
VE_MarkermeerHydraZoetDijkvakken.ncHydra_dijkvakken_
DPIJ_markermeer
scalar10 min.norm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_
actueel_opgave
 mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_
actueel_opgave
 mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_
actueel_opgave
 mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_
actueel_opgave
 mOpgave piping actueel    
VE_MarkermeerHydraZoetOeverLocaties.ncHydra_locaties_
DPIJ_markermeer
scalar10 min.overslag_0.10010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.00010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP


 

Tabel UV.6. Rijn uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter, de herhalingstijd en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen.
In de kolom Tijdstap staat n.e. voor nonequidistant.
NetCDF bestandsnaamLocatiesetTypeTijdstapParameterEnsembleHer-
halings-
tijd
Een-
heid
BeschrijvingAquo tabellen
Groot-
heid
Para-
meter
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
VE_RijnHydraZoetDijkvakken.ncHydra_dijkvakken_
DPR_rijn
scalar10 min.norm_actueel  jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_
actueel_opgave
  mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_
actueel_opgave
  mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_
actueel_opgave
  mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_
actueel_opgave
  mOpgave piping actueel    
VE_RijnHydraZoetAsLocaties.ncHydra_as_locaties_
DPR_rijn_export
scalar10 min.waterstand_actueel  mWaterstand die op een bepaald rivier locatie door het NWM voor de actuele norm (terugkeertijd) berekend wordt.WATHTE OWNAP
norm_actueel  jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
Hydra_as_locaties_
DPR_rijn_hydra
waterstand 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNVT
VE_RijnHydraZoetOeverLocaties.ncHydra_oever_locaties_
DPR_rijn
scalar10 min.overslag_0.100 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.000 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand 10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de WAQUA resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_RijnPPModelAfvoerLocaties.ncwaqua_rijn_
dmref12_5-v1_Qpoints
scalar1 n.e.Q.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 m3/sGemiddelde stroomsnelheid van de door WAQUA berekende afvoerenSTROOMSHD OWNVT
VE_RijnPPModelAsLocaties.ncHydra_as_locaties
_DPR_rijn_hydra
scalar1 n.e.H.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 mMaximale berekende waterstand per locatie.WATHTE OWNAP
VE_RijnPPModelOeverLocaties.ncHydra_oever_locaties_
DPR_rijn
scalar1 n.e.H.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 mMaximale berekende waterstand per locatie.WATHTE OWNAP
VE_RijnModelHmaxGrid.ncVE_RijnCSVGridgrid1 n.e.H.maxQ1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 mMaximale berekende waterstand per locatie.WATHTE OWNAPTabel UV.7. Rijn-Maasmonding (RMM) uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter, de herhalingstijd en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterHer-
halings-
tijd
Een-
heid
BeschrijvingAquo tabellen


Groot-
heid
Para-
meter
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
VE_RMMHydraZoetDijkvakken.ncHydra_dijkvakken_
RMM
scalar10 minutesnorm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
overslag_0.100_
actueel_opgave
 mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 0.1 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
overslag_1.000_
actueel_opgave
 mOpgave golfhoogte die samen met een herhalingstijd voor een overslag van 1.0 L/m/s over de dijk veroorzaakt.     
piping_
actueel_opgave
 mOpgave macroinstabiliteit actueel    
macrostab_
actueel_opgave
 mOpgave piping actueel    
VE_RMMHydraZoetAsLocaties.ncHydra_as_locaties_
RMM
scalar10 minuteswaterstand_actueel mWaterstand die op een bepaald rivier locatie door het NWM voor de actuele norm (terugkeertijd) berekend wordt.WATHTE OWNVT
norm_actueel jarenActuele norm (terugkeertijd) voor overstroming    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de SOBEK resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP
VE_RMMHydraZoetOeverLocaties.ncHydra_oever_locaties_
RMM
scalar10 minutesoverslag_0.10010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 0.1 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
overslag_1.00010; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mGolfhoogte die samen met een waterstand voor een specifieke herhalingstijd (jaar) een 1.0 L/m/s overslag over de dijk veroorzaakt.    
waterstand10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000mOp basis van de SOBEK resultaten berekende waterstanden voor verschillende terugkeertijden.WATHTE OWNAP

 

 

 

  • No labels