Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het NWM is voortgekomen uit het Deltamodel. Bij de overgang van het Deltamodel naar het NWM zijn meerdere termen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen is te vinden in tabel 0.1. 

Tabel 0.1. Wijzigingen in terminologie en afkortingen.
OudNieuw
NaamAfkortingNaamAfkorting
Deltamodel-Nationaal Water ModelNWM
Rekenfaciliteit---
DeelprogrammaDPonderdelen-
ZoetwaterZWZoetwaterZW
Veiligheid-VeiligheidVE
Rijnmond DrechtstedenRDRijn-MaasmondingRMM
RivierenR

Rijn

-

Maas-
IJsselmeerIJIJsselmeer
IJM
--MarkermeerMM
IJssel-Vecht deltaIJVDIJssel-VechtdeltaIJVD
Zuidwestelijke deltaZWD--

 

 

  • No labels