Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het NWM kunnen workflows op een snelle en eenvoudige wijze gestart worden, zie: Workflows starten: Standaard, maar het is ook mogelijk voor de expert gebruiker om een workflow eerst naar zijn of haar voorkeur aan te passen en deze dan pas te starten, zie: Workflows starten: Expert. Onder deze aanpassingen vallen onder andere het starten van langjarige berekeningen en het starten van parallele berekeningen. Een workflow is een set van één of meerdere taken die automatisch uitgevoerd worden na het activeren van de workflow. Dit kan bijvoorbeeld het starten van een berekening zijn of het exporteren van data naar het Archief.

NB. Bij het starten van een workflow is het belangrijk om altijd de juiste T0 aan te houden. Welke T0 bij welke worklfow hoort is terug te vinden in T0 Zoetwater en T0 Veiligheid.

  • No labels