Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

POVM > POVM Gebruikersplatform


   
De Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit  (POVM)  is eind 2019 afgerond.  De POVM is gestart in 2015, met als doel om dijken beter, sneller en goedkoper te kunnen versterken met innovatieve technieken, waaronder stabiliteitsverhogende langsconstructies. Vanaf 2018 zijn daarvoor uiteindelijk zes publicaties opgeleverd, met aanwijzingen en rekenvoorbeelden. Deze aanwijzingen worden nu toegepast binnen de versterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  Daarnaast is de ondersteunende rekensoftware in opdracht van de POVM geschikt gemaakt voor het ontwerpen van deze technieken.

Op dit POVM gebruikersplatform vindt u vanaf juli 2020  het volgende:

Het hele Rekencluster archief is bovendien te vinden op het afgeschermde gedeelte.

  Gebruik het navigatiemenu linksboven in de kantlijn om te zoeken en te bladeren.