Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

POVM > Gebruikersbijeenkomsten

In de periode van september t/m december 2020 vonden in totaal drie online gebruikersbijeenkomsten plaats. Doel van deze bijeenkomsten is om actief kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de POVM publicaties en de daaraan gerelateerde kennisdocumenten. Daarbij is er ook gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en ‘best practices’ in te brengen en om zaken te bediscussiëren. De relevante vragen, antwoorden, geïdentificeerde kennisleemtes en ‘best practices’ die voortkomen uit deze bijeenkomsten zullen worden gepubliceerd op dit gebruikersplatform. 

Hieronder vindt u alle gespreksverslagen, samen met opnames van de presentaties. Bovendien vind u er ook het verslag van eerdere POVM bijeenkomsten en van een door POVM en Rijkswaterstaat in 2020 samen georganiseerde bijeenkomst over 'opbarsten'.

Vanaf 2021 is een vervolg van de bijeenkomsten voorzien, onder de vlag van het nieuwe HWBP project 'De Innovatieversneller' (zie het gespreksverslag 20201201 - Bijeenkomst 2020-03). Aanmelden voor de (nog te plannen) vervolgbijeenkomsten is mogelijk door een email aan povm@deltares.nl. In deze email dan graag aangeven welke publicaties u gebruikt of wilt gaan gebruiken, welke  (technisch inhoudelijke) vragen of opmerkingen u daarbij eventueel heeft en welke verdere ervaringen en ‘best practices’ u eventueel zou willen inbrengen. Heeft u nog weinig eigen ervaring met het toepassen van de publicaties, maar heeft u wel interesse in deelname? Meldt u dan ook aan.

Na aanmelding per email krijgt u een bevestigingsmail met de link naar de bijeenkomst. Gespreksverslagen


  Gebruik het navigatiemenu linksboven in de kantlijn om te zoeken en te bladeren.