Status maart 2022

Het project loopt volgens planning. Op dit moment wordt er volop gerekend aan de 4 persleidingen van Waterschap Aa en Maas in april zijn 2 persleidingen van Waterschap Zuiderzeeland aan de beurt en in mei wordt afgesloten met 2 persleidingen van Waterschap Brabantse Delta. Eind mei zijn alle berekeningen omtrent de mechanismen die tot bezwijken van de persleidingen kunnen leiden gereed. TNO gaat dan verder met het berekenen van de faalkansen van de persleidingen.


Samenwerking & partners

Er wordt samengewerkt met de verschillende waterschappen en gemeenten die persleidingen in hun beheer hebben. De kennisinstituten TNO en Deltares werken samen met marktpartijen die gegevens van leidinginspecties aanleveren. Ook wordt samengewerkt met het bureau Partners4Urban Water, die een leidende positie hebben op het gebied van afvalwater.


Output voorbeeld

Voorbeelden die uit het werk van Deltares naar voren komen zijn zettingsverschillen ter plaatse van de leiding en de kans daarop, wanddikte afnames van de leiding door gasvorming en de kans daarop en ook de drukvariaties in de leiding en de kans daarop. De bovengenoemde voorbeelden betreffen een tussenresultaat. De uitkomsten worden door TNO gebruikt om faalkansen voor leidingsegmenten uit te rekenen.


Tussenresultaat

De werkwijze met tussenresultaten en eindresultaten is van het begin tot het einde doorlopen. De uitwerking van de werkwijze en de aansluiting van de verschillende onderdelen is een belangrijk tussenresultaat. Nu wordt zoals bij het eerste kopje aangegeven gewerkt aan het doorrekenen van bestaande leidingen.

  • No labels