Child pages
 • Meten en Monitoring

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Waarom meten en monitoring?

 • Karakterisatie grondwatersystemen (bijv. zoet-zout grensvlak)

 • Zoet-zout grondwatermodellen (bepaling initieel chloride-veld, calibratie)

 • Meer proces-kennis (bijv. zoute wellen, interactie grondwater-oppervlaktewate, regenwaterlens)

 • Monitoring effecten van veldexperimenten en maatregelen (bijv. GO-FRESH, dichten wellen)

 • Monitoring effecten van ingrepen / veranderingen omgeving (bijv. herstel getijdegebied, vernatting natuurgebied, opkegeling zout grondwater onder onttrekkingen)

Van welke technieken maken we nu gebruik?

Kartering zoet-zout grensvlak en zoet-zout verdeling ondergrond:

 

Punt-metingen

 • TEC-probe

 • ECPT

 • SlimFlex

 • GW-sampling

 • VES

 2D-metingen

 • EM31-EM34

 • CVES

 • HEM

 

Informatie over EMSlimflex: monitoring zoet-brak-zout in dunne PVC buizen

...