Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width40%

Image Added

Column
width60%

Section
Column
width60%

De KRW-verkenner wordt ontwikkeld in opdracht van STOWA, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Waterschapshuis. Het projectteam bestaat uit Deltares, PBL en Alterra. De ontwikkeling van de kennisregels is mede tot stand gekomen door Delft Cluster.

Column
width40%

Section
Column
width5%

Analyse-instrument voor effectiviteit van KRW-maatregelen

Column
width10%

Project informatie

Column
width10%

Deelmodules

Column
width10%

Downloads

Column
width10%

Column
width10%

Column
width45%

...