Child pages
 • Meten en Monitoring

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Welke technieken gebruiken we nu?

Doel: kartering zoet-zout grensvlak en zoet-zout verdeling ondergrond

Punt-metingen

 • TEC-probe: temperatuur - saliniteit prikstok

 • ECPT: Electrical Cone Penetration Test

 • SlimFlex: monitoring zoet-brak-zout

 • Grondwater bemonstering

 • VES: Verticale Electrische Sondering

 

2D-metingen

 • EM31-EM34

 • CVES: Continue Verticale Electrische Sondering

 • HEM (quasi-3D): Helikopter Electro-

  Magnetic

  Magnetisch

 

Informatie over EMSlimflex: monitoring zoet-brak-zout in dunne PVC buizen

...