Child pages
  • Meten en Monitoring

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Welke technieken gebruiken we nu?

Doel: kartering zoet-zout grensvlak en zoet-zout verdeling ondergrond

Punt-metingen

  • TEC-probe: temperatuur - saliniteit prikstok

  • ECPT: Electrical Cone Penetration Test

  • SlimFlex: monitoring zoet-brak-zout

  • Grondwater bemonstering

  • VES: Verticale Electrische Sondering

 

2D-metingen

 

Informatie over EMSlimflex: monitoring zoet-brak-zout in dunne PVC buizen

...