Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • weersvoorspellingen van regenval,
  • voorspellingen van buitenwaterniveaus, bv. getijdenbewegingen,
  • bergingscapaciteit in het achterland,
  • variaties in de kostprijs van energie, bv. dag- en nachttarieven en / of variabele marktprijzen (APX)
  • voorkomen onbalans in vraag en aanbod van elektriciteitsvoorziening t.g.v. een toenemend percentage zon- en windenergie.te bewaken.

Image Added

De ontwikkeling van deze toolbox gebeurd op basis van vier pilots bij verschillende waterschappen, verder toegelicht in de respectievelijke pagina's onder Pilots DEL029. Het JIP Slim Malen is een van de vele projecten die Deltares uitvoert ter invulling van het Topsectorenbeleid in zogenaamde TKI-projecten. De Deltares TKI Portal biedt het overzicht van alle Deltares TKI projecten.

...