Child pages
  • Meten en Monitoring

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CLIWAT, Interreg IV-B, CLImate change in relation to WATer quantity and quality

CLIWAT is een landoverschrijdend project in de Noordzee regio, met als hoofddoel de fysische gevolgen van klimaatverandering op het grond- en oppervlaktewatersysteem te evalueren. Daarnaast wordt kennis gegenereerd om toe te passen bij de ontwikkeling van duurzaam waterbeheer. Zeventien instituten uit Denemarken, Duitsland, Nederland en België werken samen in dit project. In het CLIWAT project worden zout-zout modellen in de Zeeuwse Delta en Noord-Nederland gebruikt om verzilting van het grondwatersysteem te bepalen. Een innovatieve activiteit is het bemeten van de initiële zoet-zout verdeling in het kustgebied met behulp van airborne geofysische technieken.

link to English site 
link to CLIWAT website |  |