Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het promotie-onderzoek van Suzanne van Eekelen is beschreven in haar proefschrift: S.J.M. van Eekelen, 2015. Basal Reinforced Piled Embankments, proefschrift TU Delft, ISBN 978-94-6203-826-4 (electronische versie) of gedrukt: ISBN 978-94-6203-825-7 (gratis hier te bestellen).

Een samenvatting van het promotie-onderzoek van Suzanne van Eekelen over paalmatrassen vindt u hier: 

Het onderzoek is beschreven in een proefschrift (S.J.M. van Eekelen, 2015. Basal Reinforced Piled Embankments, doctorate dissertation TU Delft, ISBN 978-94-6203-825-7 (print), ISBN 978-94-6203-826-4 (electronic version), link volgt).

Hierin In het proefschrift zijn de volgende journal papers opgenomen:

...