Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tabel UZ.2. Bestandsnamen van de NetCDF bestanden ingedeeld per model en topology en workflow naam.
Gebied - modelTopology naamWorkflow naamNetCDF bestandsnaamInhoud NetCDF
LHM         export LHM dataZW_LHMExportArchiveZW_LHM_DM_LevelPoints.ncBevat waterbalans per knoop met waterstand (LevelPoints) uit het Distributiemodel (21 stations).
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.ncBevat ontrekkingen en lozingen per knoop uit het Distributiemodel (21 stations).
ZW_LHM_DM_Districten.nc

Bevat de gewenste ontrekkingen en lozingen en de reductie (incl. de oorzaak) per district gegenereerd met

het Distributiemodel (244 stations).
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc

Bevat een waterbalans op de DM-knopen gegenereerd voor het

oppervlaktewater met het Distributiemodel (244 stations).
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc

Bevat een geaggregeerde waterbalans over DM-knopen gegenereerd voor het

oppervlaktewater met het Distributiemodel (7 stations).
ZW_LHM_DM_FlowPoints.ncBevat de debieten en gevraagd en tekort doorspoeldebiet over takken gegenereerd met het Distributiemodel (327 stations).
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.ncBevat debieten die zijn uitgewisseld tussen de Mozart districten en Distributiemodel knopen (660 stations).
ZW_LHM_grids_Modflow.ncBevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand en kwelflux per jaar gegenereerd met Modflow (250x250 m grid).
ZW_LHM_grids_Agricom.ncBevat o.a. schade en gewasgroei door droogte gegenereerd met Agricom (250x250 m grid).
ZW_LHM_grids_Metaswap.ncBevat o.a. neerslag en verdamping gegenereerd met Metaswap (250x250 m grid).
ZW_LHM_MozartDistrict.nc

Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale

oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per district (244).

ZW_LHM_MozartRegio.nc

Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale

oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5).

ZW_Chloride.ncBevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (24 stations)
ZW_WABES_Chloride.ncBevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (44 stations)
LSM   export LSM dataZW_LSMExportArchiveZW_LSM_WL_IJsselmeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (4 stations)
ZW_LSM_WL_Markermeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (2 stations)
ZW_LSM_Q_V.ncBevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (167 stations)
ZW_LSM_WL_WD.ncBevat daggemiddelde waterstand en waterdiepte op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (424 stations)
LSMLT     export BIVASZW_ExportBivasZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.ncBevat daggemiddelde waterstand en vaardiepte op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (469 stations)
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.ncBevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (467 stations)
export other LSM Light dataZW_LSMLTExportArchiveZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (4 stations)
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (2 stations)
ZW_WABES_LSMLT.ncBevat daggemiddelde waterstand en debiet gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (waterstand: 149 stations / debiet: 152 stations)
export VONKZW_LSMLTVONKExportArchiveZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc

Bevat daggemiddelde waterstanden en debieten rondom RWS-kunstwerken voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (111 stations)

ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc

Bevat daggemiddelde waterstanden op selectie locaties in het RWS beheergebied voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (255 stations)

LTMLTexport LTM Light dataZW_LTMLTExportArchiveZW_LTMLT.nc

Bevat daggemiddelde watertemperatuur en bijdrage van lozing en lozingscapaciteit genereerd met het Landelijk Temperatuur Model (64 stations)

  

Div
classlandscape


        

 

                        m3          parameter)                 
Tabel UZ32. LHM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. In de kolom Tijdstap staat DOM voor daysOfMonth.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEen-
heid

 

Beschrijving

 

Aquo standaard

Groot-
heid

Para-
meter-
code
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
Anchor
ZW_Chloride.nc
ZW_Chloride.nc
ZW_Chloride.nc
ChloridePointsscalar10 minuteChlorideg/lChloride concentratieCONCTTEClOW 
Anchor
ZW_WABES_Chloride.nc
ZW_WABES_Chloride.nc
ZW_WABES_Chloride.nc
ChloridePointsscalar10 minuteChlorideg/lChloride concentratieCONCTTEClOW 
Anchor
ZW_LHM_DM_LevelPoints.nc
ZW_LHM_DM_LevelPoints.nc
ZW_LHM_DM_LevelPoints.ncDMLevelPoints_v30


scalar


DOM: 01 11 21


ZW_DMPeil_knopenmPeil op de knoop (m +NAP)WATHTE 
OWNAP
ZW_DMTekort_minimum_peilbeheerm3/sTekort op handhaving minimum peil    ZW_DMVraag_minimum_peilbeheerm3/sVraag voor handhaving minimum peil   ZW_DMTekort_peilbeheerm3/sTekort peilbeheer   ZW_DMWatervraag_peilbeheerm3/sWatervraag peilbeheer   ZW_DMNetto_neerslagm3/sNetto neerslagNEERSG 
LTNVT
Anchor
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.nc
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.nc
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.nc
DMKnopen_v30scalarDOM: 01 11 21ZW_DMZoutgehalte_knopenkg/m3Chloride concentratieCONCTTEClOW 
ZW_DMVraag_onttrekkingen_DIWm3/sVraag onttrekkingen    ZW_DMTekort_onttrekkingen_DIWm3/sTekort onttrekkingen   ZW_DMVraag_Schut-lekverlies_knpm3/sVraag schut- en lekverlies    ZW_DMTekort_Schut-lekverlies_knpm3/sTekort schut- en lekverlies    ZW_DMOverige_netto_lozingenm3/sOverige netto lozingen (bv. kwel, RWZI)    Anchor
ZW_LHM_DM_Districten.nc
ZW_LHM_DM_Districten.nc
ZW_LHM_DM_Districten.nc

 

 Districten_v30
scalar
DOM: 01 11 21
ZW_DMMzGewenste_lozingen_
districten
m3/sGewenste lozingen   ZW_DMMzGewenste_onttrekkingen_
districten
m3/sGewenste onttrekkingen   ZW_DMMzOorzaak_reductie_lozingen_
districten
m3/sOorzaak reductie lozingen   ZW_DMMzOorzaak_reductie_
onttrekkingen_district
m3/sOorzaak reductie onttrekkingen    ZW_DMMzReductie_lozingen_districtenm3/sReductie lozingen    ZW_DMMzReductie_onttrekkingen
_districten
m3/sReductie onttrekkingen   Anchor
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc

DMKnopen_Balans_v30

scalar

DOM: 01 11 21

ZW_DMDIWDMNetto_onttrekkingenneerslagm3/sNetto neerslagNEERSG
LTNVT
ZW_DMDIW_onttrekkingenm3/sDrink- en industriewateronttrekkingen    ZW_DMDIW_lozingenm3/sDrink- en industriewaterlozingen   ZW_DMDistrictsonttrekkingenm3/sDistrictsonttrekkingen op de knoop   ZW_DMDistrictslozingenm3/sDistrictslozingen op de knoop    ZW_DMBND_onttrekkingenm3/sInterne rand onttrekkingen (NB DM onderscheidt intern deelnetwerken die via interne randen gekoppeld zijn. Deelnetwerken zijn Noord-Oost NL, Noord-Holland, Midden-West NL, Linge, Zuid-NL)    ZW_DMBND_lozingenm3/sInterne rand lozingen. Zie bovenstaande opmerking.   ZW_DMKwel_onttrekkingm3/sWegzijging onttrekking op de knoop    ZW_DMKwel_lozingm3ZW_DMKwel_lozingm3/sKwel lozing op de knoop    ZW_DMRWZI_onttrekkingm3/sRWZI onttrekking op de knoop   ZW_DMRWZI_lozingenm3/sRWZI lozing op de knoop   ZW_DMSchutvrls_onttrekkingm3/sSchut- en lekverlies onttrekking   ZW_DMSchutvrls_lozingm3/sSchut- en lekverlies lozing op de knoop    ZW_DMQoutm3/sTotaal uitgaand debiet via takQ
OWNVT
ZW_DMQinm3/sTotaal inkomend debiet via takQ 
OWNVT
ZW_DMStoragem3/sBergingsverandering in de knoop   Anchor
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc
ZW_LHM_DM_
KnoopBalansRegions.nc


KnoopBalansRegions (bevat de Regios17 en Regios5 sets)scalarDOM: 01 11 21ZW_DMDIW_onttrekkingenm3/sDrink- en industriewateronttrekkingen   ZW_DMDIW_lozingenm3/sDrink- en industriewaterlozingen    ZWZW_DMNetto_neerslagm3/sNettoneerslagNetto neerslagNEERSG 
LTNVT
ZW_DMDistrictsonttrekkingenm3/sDistrictsonttrekkingen    ZW_DMDistrictslozingenm3/sDistrictslozingen   ZW_DMKwel_onttrekkingm3/sWegzijging onttrekking   ZW_DMKwel_lozingm3/sKwel lozing   ZW_DMRWZI_onttrekkingm3/sRWZI_onttrekking    ZW_DMRWZI_lozingenm3/sRWZI lozing   ZW_DMSchutvrls_onttrekkingm3/sSchut- en lekverlies onttrekking   ZW_DMSchutvrls_lozingm3/sSchut- en lekverlies lozing    ZW_DMQoutZW_DMQoutm3/sTotaal uitgaand debiet via tak. Hierin zijn ook eventuele
BND onttrekkingen uit de
knoopbalans opgenomen.
Q 
OWNVT
ZW_DMQinm3/sTotaal inkomend debiet via tak. Hierin zijn ook de
eventuele BND lozingen uit
de knoopbalans
opgenomen.
Q 
OWNVT
ZW_DMStoragem3/sBergingsverandering    ZW_DMBalansfoutm3/sBalansfout   ZW_DMTekortDoorspoelingm3/sTekort doorspoeling DM
takken in de regio
   ZW_DMVraagDoorspoelingm3/sVraag doorspoeling van
DM takken in de regio
   Anchor
ZW_LHM_DM_FlowPoints.nc
ZW_LHM_DM_FlowPoints.nc
ZW_LHM_DM_FlowPoints.nc
DMFlowPoints_v30

scalar

DOM: 01 11 21

ZW_DMTakdebietm3/sDebiet in DM takQ 
OWNVT
ZW_DMTekort_takdoorspoelingm3/sTekort takdoorspoeling    ZW_DMVraag_takdoorspoelingm3/sVraag takdoorspoeling    Anchor
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.nc
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.nc
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.nc
DMKnoopDistrictscalarDOM: 01 11 21ZW_DMMzdischargem3/sDebiet per DM knoop, Mozart districtQ
OWNVT
Anchor
ZW_LHM_grids_Modflow.nc
ZW_LHM_grids_Modflow.nc
ZW_LHM_grids_Modflow.nc

MF-MS


grid


1 year

(*)


GLGm tov mvGemiddelde laagste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**)    GHGm tov mvGemiddelde hoogste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**)    GVGm tov mvGemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**)    Kwel_Infiltratie_Flux.mmmmKwel infiltratie flux   Anchor
ZW_LHM_grids_Agricom.nc
ZW_LHM_grids_Agricom.nc
ZW_LHM_grids_Agricom.nc
MF-MS

grid

1 year
(*)
droogteschade-Droogteschade   totschadefractie-Totale schade fractie   gwberegening-Grondwater onttrekking voor beregening   Anchor
ZW_LHM_grids_Metaswap.nc
ZW_LHM_grids_Metaswap.nc
ZW_LHM_grids_Metaswap.nc


MF-MSgrid1 year
(*)


ETactm3/m2Actuele evapotranspiratieVERDPG 
LTNVT
ETrefm3/m2Referentie evapotranspiratieVERDPG 
LTNVT
Pmm3/m2PrecipitatieNEERSG 
LTNVT
Tpotm3/m2Potentiële transpiratie   Tactm3/m2Actuele transpiratie   Psgwm3/m2Irrigatie, vanuit grondwater    PsswPsswm3/m2Irrigatie, vanuit oppervlaktewater   Ebsm3/m2Verdamping kale grond   Eicm3/m2Verdamping interceptie water   Hgwm+MSLMetaSWAP grondwaterstand   qinfm3/m2Infiltratie op bodemoppervlak   S01m3/m2Bodemwater opslag in wortelzone   Ssd01m3/m2Bodemwater verzadigingstekort, box 1   Ssdtotm3/m2Totale bodemwater verzadigingstekort   Trelm3/m3Relatieve transpiratie (=1.0 voor Tpot=0.0)   con_rzg/m3Gemiddelde zoutconcentratie in wortelzone (=transol     parameter)Anchor
ZW_LHM_Mozart.nc
ZW_LHM_Mozart.nc
ZW_LHM_MozartDistrict.nc
ZW_LHM_MozartRegio17.nc
ZW_LHM_MozartRegio5.nc

District: Districten_v30,

Regio17: ZW_waterhuishoudkundige gebieden

 Regio5: ZW_knelpuntgebieden

scalar
DOM: 01 11 21
ZW_MzPrecipm3Neerslag op het regionale oppervlaktewater in MozartNEERSG
LTNVT
ZW_MzEvaporationm3Verdamping van het regionale oppervlaktewaterVERDPG 
LTNVT
ZW_MzDrainage_shm3Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de ondiepe drainagemiddelen in het topsysteem in MODFLOW    ZW_MzDrainage_dpm3Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de diepe drainage in MODFLOW (WVP1)   ZW_MzInfiltration_shm3Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de ondiepe drainagesystemen in het topsysteem   ZW_MzInfiltration_dpm3Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de diepe drainagesystemen (WVP1)   ZW_MzUrbanRunoffm3Oppervlakkige afspoeling ('Runoff') vanuit bebouwd gebied in MetaSWAP naar het oppervlaktewater in MOZART   ZW_MzUpstreamm3Aanvoer (routing) van oppervlaktewater vanuit bovenstroomse gebieden    ZW_MzDownstreamm3Afvoer (routing) van oppervlaktewater naar benedenstroomse gebiedenQ 
OWNVT
ZW_MzFrom_DWm3Aanvoer van oppervlaktewater uit het geschematiseerde districtswater naar MOZART   ZW_MzTo_DWm3Afvoer van oppervlaktewater uit MOZART naar het geschematiseerde districtswater   ZW_MzdStoragem3Bergingsverandering van oppervlaktewater   ZW_MzAlloc_Agricm3Toegekende debiet t.b.v. beregening (in MetaSWAP)    ZW_MzAlloc_WMm3Toegekende debiet voor peilhandhaving   ZW_MzAlloc_Flushm3Toegekende (inkomende) debiet voor doorspoeling   ZW_MzAlloc_FlushReturnm3Toegekende (uitgaande retour) debiet voor doorspoeling, om geen netto effect te hebben op de waterbalans   ZW_MzAlloc_PubWatm3Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwaterQ
OWNVT
ZW_MzAlloc_Industrym3Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewaterQ
OWNVT
ZW_MzAlloc_GreenHousem3Toegekende debiet voor (beregening in) kassenQ 
OWNVT
ZW_MzAlloc_WM_DWm3Toegekende debiet voor handhaving van peilen districtswaterQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_Agricm3Gevraagde debiet t.b.v. beregening met oppervlaktewaterQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_WMm3Gevraagde debiet t.b.v. peilhandhavingQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_Flushm3Gevraagde debiet voor doorspoelingQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_FlushReturnm3Gevraagde debiet voor doorspoeling (retourdebiet om geen netto effect te hebben op de waterbalans)Q
OWNVT
ZW_MzDemand_PubWatm3Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwaterQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_Industrym3Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewaterQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_GreenHousem3Gevraagde debiet voor (beregening in) kassenQ 
OWNVT
ZW_MzDemand_WMtotm3Gevraagde totale debiet voor handhaving van peilenQ
OWNVT
ZW_MzDemand_WM_ToDWm3Gevraagde debiet voor handhaving van peilen van het districtswaterQ
OWNVT
ZW_MzBalanceCheckm3Waterbalans controle op basis van inkomende en uitgaande posten   posten(*) - De jaarlijkse grids hebben time stamps van het eind van hun periode, e.g. 2001-01-01 gaat over het jaar 2000. Een export van een jaar heeft (behalve op schrikkeljaren), ook het vorige jaar, om in alle jaren de volledige periode te exporteren.

(**) - Positieve waarde betekent dat de waterstand onder maaiveld ligt.

Tabel UZ.4. LSM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEenheidBeschrijvingAquo standaard
Groot-
heid
Para-
meter-
code
Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
Anchor
ZW_LSM_WL_IJsselmeer.nc
ZW_LSM_WL_IJsselmeer.nc
ZW_LSM_WL_IJsselmeer.nc
SOBEK_IJsselmeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP
Anchor
ZW_LSM_WL_Markermeer.nc
ZW_LSM_WL_Markermeer.nc
ZW_LSM_WL_Markermeer.nc
SOBEK_Markermeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP
Anchor
ZW_LSM_Q_V.nc
ZW_LSM_Q_V.nc
ZW_LSM_Q_V.nc
scheepvaart_SOBEK_reach scalar 1 day Q.berekendm3/sBerekend debietQ 
OWNVT
V.berekendm/sBerekende stroomsnelheidSTROOMSHD 
OWNVT
Anchor
ZW_LSM_WL_WD.nc
ZW_LSM_WL_WD.nc
ZW_LSM_WL_WD.nc
scheepvaart_SOBEK_calcpnt scalar 1 day WL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP
WD.berekendmBerekende waterdiepteWATDTE 
OWNVT

 

  
Tabel UZ.5. LSM Light uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEenheidBeschrijving

Aquo standaard

Groot-
heid

Para-
meter

Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
Anchor
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.nc
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.nc
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.nc
scheepvaart_LSMLT_N scalar 1 day WL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP
VaardieptemVaardiepte    
Anchor
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.nc
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.nc
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.nc
scheepvaart_LSMLT_L scalar 1 day Q.berekendm3/sBerekend debietQ 
OWNVT
V.berekendm/sBerekende stroomsnelheidSTROOMSHD 
OWNVT
Anchor
ZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.nc
ZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.nc
ZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.nc
SOBEK_IJsselmeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP
Anchor
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.nc
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.nc
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.nc
SOBEK_Markermeerscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP
Anchor
ZW_WABES_LSMLT.nc
ZW_WABES_LSMLT.nc
ZW_WABES_LSMLT.nc
Wabes_locaties_*
* = h_reg, h_loc, Q_net, Q_in, Q_out, Q_m
scalar1 day

h_reg, h_loc,

Q_net, Q_in, Q_out, Q_m

m NAP,

m3/s

Berekende waterstand,

Berekend debiet

WATHTE

Q

 


OW

OW

NAP

NVT

Anchor
ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc
ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc
ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc 
LSM_VONK_Afvoer  scalar  1 day  WL.berekend.upm NAPBerekende waterstand
(bovenstrooms)
WATHTE 
OWNAP
WL.berekend.downm NAPBerekende waterstand
(benedenstrooms)
WATHTE 
OWNAP
Q.berekendm3/sBerekend debietQ 
OWNVT
Anchor
ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc
ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc
ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc
LSM_VONK_Waterstandscalar1 dayWL.berekendm NAPBerekende waterstandWATHTE 
OWNAP

 

 Tabel UZ.6. LTM Light uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven.
NetCDF bestandsnaamLocatie setTypeTijdstapParameterEenheidBeschrijving

Aquo standaard

Groot-
heid

Para-
meter

Com-
parti-
ment
Hoe-
danig-
heid
Anchor
ZW_LTMLT.nc
ZW_LTMLT.nc
ZW_LTMLT.nc
Zoetwater_temperatuur_locatiesscalar1 dayQ.simm3/sBerekende afvoerQ 
OWNVT
TW.simºCBerekende watertemperatuurTW 
OWNVT
TW.mod.simºCGesimuleerde bijdrage lozing aan watertemperatuur    WLC.simMWBeschikbare lozingscapaciteit