Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tabel TZ.1. De T0 per workflow voor het onderdeel Zoetwater.
Regio
Workflow
T0
Landelijk

LHM zonder zout01-01-(YYYY+1 jaar) 01:00:001
LSM Light zonder zout3101-1201-(YYYY+1 jaar) 01:00:004
NDB - externe verzilting01-01-(YYYY+1 jaar) 01:00:001
LHM

01-01-(YYYY+1 jaar) 01:00:001

Export LHM (native)n.v.t.2
Export LHM (NetCDF) DD-MM-YYYY 01:00:003
LSM Light3101-1201-(YYYY+1 jaar) 01:00:004
Export LSM Light (native)n.v.t.5
Export LSM Light (NetCDF)  DD-MM-YYYY 01:00:003
Export BIVAS (NetCDF)  DD-MM-YYYY 01:00:003
Export VONK (NetCDF  DD-MM-YYYY 01:00:003
LSM

3101-1201-(YYYY+1 jaar) 01:00:004

LTM LightDD-MM-YYYY 01:00:003
Export LTM Light (NetCDF)DD-MM-YYYY 01:00:003
Export LSM (NetCDF) DD-MM-YYYY 01:00:003
Export KRW Verkenner (native)DD-MM-YYYY 01:00:003

1 Willekeurige jaar in de periode 1981 - 2006. Voor LHM is het mogelijk om losse jaarruns te draaien, dit is met name handig voor de technische testen. In dat geval moet ook de dag en/of maand van T0 en de datum van de cold state aangepast worden, waarbij de periode tussen de cold state en T0 minimaal een maand dient te zijn. LET OP: om een LHM-som voor de periode 1-1-1981 t/m 31/12-1981 door te rekenen moet de T0 waarde worden opgegeven van 01-01-1982 01:00:00. Dit is alleen voor LHM afwijkend.LHM dient altijd van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar te draaien.

2 Draait met de LHM workflow mee.

...