Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer de workflow draait wordt dit weergegeven in het tabblad Interactive door een ronde groene pijl. Wanneer de workflow succesvol geëindigd is wordt dit weergegeven door een grijze box met daarin een groen vinkje (zie figuur VWSV.6). << INSERT FIGURE >>Het zal ongeveer 5 uur duren voordat de betreffende workflow klaar is. 

Image Added

Figuur VWSV.6. Weergave status van de workflow in het tabblad Interactive.