Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De ontwikkeling van deze toolbox gebeurd gebeurt op basis van vier pilots bij verschillende waterschappen, verder toegelicht in de respectievelijke pagina's onder Pilots DEL029 en in het Projectvoorstel hieronder. Het JIP Slim Malen is een van de vele projecten die Deltares uitvoert ter invulling van het Topsectorenbeleid in zogenaamde TKI-projecten. De Deltares TKI Portal biedt het overzicht van alle Deltares TKI projecten.

 

View file
nameProjectvoorstel JIP_Gemalen_final.pdf
height400
                             Slim malen green dealImage Modified