Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De resultaten van het RTC-Tools model gaan in de vorm van debietsetpoints via de Delft-FEWS applicatie naar het CAW telemetriesysteem, die vervolgens de gemalen/objecten aanstuurt. Dit gebeurt automatisch elk uur. De operators kunnen eventueel handmatig een actualisatie uitvoeren. Daarnaast kunnen ze ook scenario's maken (waarvan de resultaten dus niet als nieuw setpoint worden doorgestuurd naar de objecten).

View file

nameRijnland_RTC_Boezem_Optimalisatie.zip
height250
 

Belangrijk onderdeel van de het RTC vormt de zogeheten impact analyse.Dit is in meer detail beschreven in het document Impact Algoritme Rijnland Optimalisatie 20180214.pdf. Op basis hiervan krijgt de peilbeheerder duidelijk inzicht in waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Dit gebeurt door de trade-off tussen energiekosten, peilhandhaving, waterkwaliteit/chloride en harde "user constraints" (door de peilbeheerder opgelegde beperkingen) zichtbaar te maken. In de Delft-FEWS interface wordt dit als volgt gevisualiseerd.

...

Het model van Rijnland hier beschikbaar: Rijnland_RTC_Boezem_Optimalisatie.zip

 

Pilot Noorderzijlvest

volgt

Het nieuwe model van Noorderzijlvest is hier beschikbaar: RTCTools2_Electra_MPC.zip

Dit model draait vanaf medio 2019 operationeel bij Noorderzijlvest.

Pilot Delfland

volgt

Pilot Hollands Noorderkwartier

...