Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deltares heeft een Nitraat Smartphone App ontwikkeld om het voor boeren en burgers mogelijk te maken op een eenvoudige manier nitraatmetingen te doen en te delen. Het project beoogt agrariërs te laten participeren in het verzamelen van waterkwaliteitsmetingen om de relatie te kunnen leggen tussen (verschillen in) landbouwkundig handelen en de waterkwaliteit. Daarvoor is een meetmethode nodig die de deelnemende agrariërs in staat stelt zelf metingen uit te voeren en de meetinformatie te delen. Dit willen we realiseren door teststrips voor waterkwaliteit uit te lezen en verzenden met een smartphone. Daarnaast is het ook mogelijk om met de Nitraat App EC-metingen uit te lezen zoutconcentraties en bodem Nmin gehaltes te meten

Zie ook de getting startedresultaten, nauwkeurigheidtips & tricks en FAQ pagina's.

...