Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip
titleWelkom bij de Quick Reaction Force website!

Doel: samenbrengen van informatie over stormen om kennisvragen over waterveiligheid te beantwoorden.

De Quick Reaction Force (QRF) is een samenwerking van Rijkswaterstaat, de waterschappen en , universiteiten en Deltares.  De QRF brengt de informatie over stormen samen, analyseert deze, zorgt voor afstemming en maakt de resultaten breed beschikbaar. De Quick Reaction Force neemt ook het initiatief voor aanvullende monitoring rond stormen en het snel uitvoeren van aanvullende studies.

De duinen langs de noordwestkust van Ameland worden bijvoorbeeld tijdens zware stormen flink afgeslagen. Gerichte metingen tijdens dergelijke stormen draagt bij aan de kennisontwikkeling over duinafslag.

Deze kennis is belangrijk omdat klimaatverandering in de toekomst kan leiden tot meer sterkere stormen in West-Europa. Een voorbeeld is de orkaan Ophelia, die op 16 oktober 2017 Ierland bereikte in de vorm van een zware stormdepressie, en heeft geleid tot flinke schade, overstromingen en zelfs een aantal slachtoffers in Ierland. Zie het Deltares nieuwsbericht hierover.

 Foto: NDC Media Group 

Deze website geeft informatie over de aandachtsgebieden, de gehanteerde methodes en technieken en de databases waarin de gegevens worden opgeslagen. Ook de contactgegevens van de Quick Reaction Force zijn hier te vinden.

 

 

 

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate