Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De uitkomsten van de BBN-netwerken zijn getoetst aan de hand van case-studies waarvoor de benodigde data door waterbeheerders zijn aangeleverd. Hiernaast is voor het BBN-netwerk van diepe meren een gebruikersvriendelijke schil gebouwd (middels de programmeertaal RShiny), waardoor het instrument gemakkelijk toepasbaar is voor waterbeheerders.


Resultaten

Het hoofdrapport is beschikbaar via de volgende link: https://edepot.wur.nl/475194