Child pages
  • DEL059 - Covadem voor Havenbedrijf Rotterdam

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor een goede modelmatige benadering van de emissies, veroorzaakt door binnenvaartschepen in de haven, zijn objectief en bij voorkeur over langere tijd gemeten data essentieel. De beschikbaarheid daarvan is echter sinds jaar en dag problematisch. Door koppeling aan het CoVadem gegevensbestand met brandstofverbruik als functie van vaarsnelheid en belading, kan mogelijk een verbetering van de nauwkeurigheid van de emissiegegevens worden behaald.

Eindrapportages

 

View file
nameDeel1van4_Verkenning naar de bruikbaarheid van CoVadem meetgegevens voor Havenbedrijf Rotterdam.pdf
height250

View file
nameDeel2van4_Sedimentation in Achtste Petroleumhaven, Botlekhaven and Waalhaven.pdf
height250

View file
nameDeel3van4_Uitrusten van HbR patrouilleschepen met een CoVadem-box.pdf
height250

View file
nameDeel4van4_Emissies TKI HbR.pdf
height250