Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dit deelproject brengt de toestand van de kust in beeld gebracht en de Kustontwikkeling vanaf 1965. Het project geeft op een tijdschaal van tientallen jaren en op de schaal van de gehele Nederlandse kust inzicht in actuele toestand en de kustontwikkeling als gevolg van zowel de natuurlijke ontwikkelingen als de ontwikkeling onder invloed van ingrepen zoals suppleren. Daarnaast worden in dit deelproject hulpmiddelen ontwikkeld (e.g. MorphAn, de kustviewer en de beheerbibliotheek) ten behoeve van gebruik en/of visualisatie van data en het beschikbaar hebben van kennis. deelprogramma is gericht op het verbeelden van data / morfologische ontwikkelingen en het overdragen van kennis naar beheerders en andere gebruikers.