Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


ProductAuteur                    Type                        Jaartal 
Stochastic modelling of the coastline position along the Holland Coast (The Netherlands)Brière, C. et alRapport (Deltares)2009
Indicatoren voor kustlijnzorg - Analyse van indicatoren voor veiligheid en recreatieBalen, van W. et al.Rapport (HKV)2011
The state of the coast (Toestand van de kust) - case study North HollandGiardino, A. et al.

Rapport (Deltares)

2012
Indicatoren voor kustlijnzorg -Analyse van stormen, suppleties en kustveiligheid Vuik, V. et al.Rapport (HKV)2012

Effects of 20 years of nourishments: Quantitative description of the North Holland coast through a coastal indicator approach

Santinelli, G. et al.

Presentatie (NCK)

2012
Assessment of the Nourishment Efficiency Using a Bayesian Modelling ApproachGiardino, A. et al.Rapport (Deltares)2012
Toestand van de kust - case study Zuid-HollandGiardino, A. et al.Rapport (Deltares)2013
Tools for medium- and long-term prediction of nourishments effectsGiardino, A. et al.Rapport (Deltares)2013

Beheerbibliotheek Schouwen

Cleveringa, J. et al.

Rapport (Arcadis)

2013

Beheerbibliotheek Schiermonnikoog

Oost, A. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Beheerbibliotheek Ameland

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Beheerbibliotheek Noord-Holland

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Beheerbibliotheek Walcheren

Vermaas, T. et al.

Rapport (Deltares)

2013
Projectplan 2014Bruens, A. et alRapport (Deltares)2014

Toestand van de kust - case study Zeeland (rapport)

Giardino, A. et al.

Rapport (Deltares)

2014

Toestand van de Kust - Zuid-Holland (brochure)
Giardino, A.; G. SantinelliBrochure2014
Toestand van de Kust - Noord-Holland (brochure)Giardino, A.; G. SantinelliBrochure2014
Ontwikkeling Zwakke Schakel Suppletie Westkapelle - Morfologische veranderingen 2008 - 2013Elias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2014
Beheerbibliotheek TexelElias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2014
Beheerbibliotheek Voorne en GoereeDe Ronde, J.G. et al.Rapport (Deltares)2014
1209381-005-ZKS-0001-r-Modelling coastline evolution.pdfHuisman, B.J.A.Rapport (Deltares)2014
1206171-005 - Modelling coastline maintenance Phase II.pdfMcCall, R.T. & van Santen, R.Rapport (Deltares & Arcadis)2014
12007724 - Coastline model comparison Phase III final.pdf McCall, R.T. et al.Rapport (Deltares & Arcadis)2014
Kustviewer: verkenning ten behoeve van overdracht beheer naar Rijkswaterstaat
Baart, F. et al.Rapport (Deltares)2015

Kaart met Dominante kustprocessen

Spek, A. van derOverzichtskaart2015
Beheerbibliotheek kustvak RijnlandKuijper, K. et al.Rapport (Deltares)2015
Beheerbibliotheek kustvak TerschellingElias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2015
Beheerbibliotheek kustvak DelflandKuijper, K. et al.Rapport (Deltares)2016
Kennis- en Informatiemanagement Beheerbibliotheek KustVan Oeveren, M.C.Memo (Deltares)2016
Erosie op Ameland NoordwestNederhoff, K. et al.Rapport(Deltares)2016
Advies verplaatsing meetpaal TexelSchrijvershof, R.A.Memo (Deltares2016

Monitorings- en onderzoeksplan Friesche Zeegat t.b.v. pilot studie verdieping Westgat

Kuijper, K. et al.Rapport (Deltares)

2016

Prognose baggerinspanning op korte en lange termijn in het WestgatVermaas, T. et al.Rapport (Deltares)2016
Veranderingen in stromingen nabij suppleties in relatie to zwemveiligheidLodder, Q. et al.Memo(Deltares)2016
Stabiliteit aanzanding bij ZoutelandeSchrijvershof, R.A. et al.Rapport(Deltares)2016

Trilateral desktop study on the hydromorphology and ecology of ebb- tidal deltas of the Wadden Sea.

Oost, A.P. et al.Rapport(Deltares)2016
Hypothesen KPP BenO Kust 2016Vonhögen, L.Memo(Deltares)2016
Resultaten boringen op de strandsuppletie van Egmond aan ZeeDoornenbal, P.Memo(Deltares)2016
Kennis- en informatiemanagement Beheerbibliotheek Kustvan Oeveren-Theeuwes, M.C.Memo(Deltares)2016

Beschrijving modelstudie Westgat

Vermaas, T. et al.Memo(Deltares)2016
Beheerbibliotheek VlielandElias, E.P.L. et al.Rapport(Deltares)2016

Verkenning morfologische effecten (geulwand)suppletie Paal 10, Texel

Elias, E.P.LRapport(Deltares)2016
11200538-002-ZKS-0002-m-Kustviewer - Plan van aanpak 2017.pdfBaart, F. Santinelli, G.     Memo (Deltares)Memo2017
Memo_Processkaart.docxGawehn, M.Memo (Deltares)2017
KustviewerSantinelli, G.KML (Deltares)2017
MorphAn 1.6.0.38810Boers, M.Software (Deltares)2017
11200538-002-ZKS-0005-r-Beheerbibliotheek Noord-Holland_DEF2017.pdf

Mastbergen, D.R. et al.

Rapport (Deltares)2017
11200538-002-ZKS-0008-r-Beheerbibliotheek Ameland def def2017.pdf

Mastbergen, D.R. et al.

Rapport (Deltares)2017
Prototype-Kustviewer_stand-van-zaken.pdfSantinelli, G.Memo (Deltares)2017
Rapport faalkansendatabase duinen pr2063_70 definitief.pdfVuik, V. & Dupuits, G.Rapport (HKV)2017
11200538-002-ZKS-0006-r-Beheerbibliotheek Walcheren_DEF2017_SIGNED.pdf

Mastbergen, D.R. et al.

Rapport (Deltares)2017
11200538-002-ZKS-0007-r-Beheerbibliotheek Schouwen def_SIGNED.pdf

Mastbergen, D.R. et al.

Rapport (Deltares)2017
11200538-002-ZKS-0002-r-Beheerbibliotheek Schiermonnikoog_DEF2017.pdfOost, A. et al.Rapport (Deltares)2017
11202190-000-ZKS-0007_Beheerbibliotheek_Schiermonnikoog_2018.pdfOost, A. et al.Rapport (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0009_Beheerbibliotheek_Ameland_2018.pdf

Mastbergen, D.R. et al.

Rapport (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0008-Beheerbibliotheek Noord-Holland 2018.pdf

Mastbergen, D.R. et al.

Rapport (Deltares)2018
Kustindicatoren: kustdataSantinelli, et al.Netcdf (Deltares & RWS)2018
Kustindicatoren: grafieken kustindicatoren Santinelli, et al.Figuren (Deltares & RWS)2018
Kustviewer: oude versieSantinelli, et al.KML (Deltares)2018
Kustviewer: nieuwe versieSantinelli, et al.Website (Deltares)2018
SeaDataCloud_GSantinelli.pdfSantinelli, et al.Presentatie (Deltares)2018
Morphan 1.6.1Boers. M.Software (Deltares)2018
20181207_presentatie_proceskaart_Huisman.pdfHuisman, B.Presentatie (Deltares)2018
11202190-001-ZKS-0005-r-Aanloopstudie XBeach WBI_final_DEF.pdfQuatert, E. et al.Rapport (Deltares & Arcadis)2018
11202190-000-ZKS-0004-r-Beheerbibliotheek Walcheren en Noord-Beveland-Veerse Dam_DEF_SIGNED.pdf
van Matsbergen
Mastbergen, D.  & Nederhoff, C.Rapport (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0011-r-Beheerbibliotheek Voorne en Goeree_CONCEPT_SIGNED.pdf
van Matsbergen
Mastbergen, D.  & Nederhoff, C.Rapport (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0020_v1.0-Verkenning B&O Kust morfologische modellen .pdfTonnon, P.Memo (Deltares)2018
schouwen_2018.zipVermaas, T.Memo (Deltares)2018