Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


ProductenAuteur Type Jaartal 

Statistical modelling of the impact of nourishments on the beach and dune systems

Briere, C. et al.

Rapport (Deltares)

2008

Toekomstige langjarige suppletiebehoefte

Ronde, de J.G.

Rapport (Deltares)

2008

Effecten van suppleties op duinontwikkeling - geomorfologie rapportage fase 1Arens, B.Rapport (Arens)2008

Hydrodynamic validation of Delft3D using data from the SandyDuck97 measurements

Werf, van der J.

Rapport (Deltares)

2008

Automated collection of intertidal beach bathymetries from Argus video images

Uunk, L.

MSc (UT)

2008

Simulating Coastal Morphodynamics with Delft3D: case study Egmond aan Zee

Giardino, A. et al.

Rapport (Deltares)

2010

Kwantificering van verticale verschillen tussen bathymetrische opnametechnieken

Vonhögen, L. et al.

Rapport (Deltares)

2010

GPR imaging of recent coastal-dune development: effects of sand

Bakker, M. A. J. et al.

Rapport (Deltares)

2010

Reset subtidal bar during energetic event (Truc Vert)

Blossier, B.

MSc (TUD)

2011

Regional Scale Sandbar Variability: Observations from the U.S. Pacific Northwest

Di Leonarda, D. R.MSc (Oregon)2012

Projectplan KPP-B&OKust 2012

Bruens, A.W. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Advies geulwandsuppletie Onrustpolder

Werf, J. J. van der

Memo (Deltares)

2012

Modelling coastline maintenance - A review of three coastline models

McCall, R, T. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Invloed strandbebouwing op zandverstuiving

Hoonhout, B. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Options for dynamic coastal - A guide for managers

Loffler, M. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Processes governing net offshore bar migration

Cuon, N. Q.

MSc (IHE)

2013

Sediment transport on various depth contours of the 'Holland Coast' shorefaceKnook, PMSc (TUD)2013

Voorbeelden van Dynamisch Kustbeheer

Valk, L. van der et al.

Rapport (Deltares)

2013

Morfologische veranderingen Amelander Zeegat, een methodische aanpak

Willemsen, P.

MSc (UT)

2013

Tidal inlet channel stability in long term process based modelling

Teske, R.

MSc (UU)

2013

Modelling coastline evolution - Practices for the setup of coastline models

Huisman, B.J.A.Rapport (Deltares)2014
Invloed van strandbebouwing op zandverstuiving - Een verkenning naar methoden, meetgegevens en modellenHoonhout, B.; Waagmeester, N.Rapport (Deltares)2014
Inzicht krijgen in de effecten van strandbebouwing op de instuiving van zand in de duinenHoonhout, B.Memo (Deltares)2014
Effect van baggeren op bodemdynamiek locatie Maasgeul & Pilot koppeling Kust en Zee. Van Dijk, T.A.G.P et alRapport (Deltares)2014
Analyse ontwikkeling diepe vooroever GrevelingenVermaas, T.Memo (Deltares)2014
Modelling of grainsorting mechanisms in the nearshore area for natural and nourished beachesBroekema, Y.MSc TU Delft2014
Invloed van strandbebouwing op zandverstuivingWaagmeester, N.MSc (TUD)2014
A new sediment budget for The Netherlands: the effect of 15 years of nourishing (1991 - 2005)Spek, A. van der; Q. LodderRapport (Deltares)2015
Morphological modelling of a nourishment at the Brouwersdam beachSchrijvershof, R.MSc (UU)2015
Status kustlijn Schouwen 2015 - vinger aan de polsHeijer, K. den; et al.Memo(Deltares)2016
Morfologie van VlielandElias, E.P.L.Rapport(Deltares)2016
Dynamic Preservation of Texel Inlet, the Netherlands. Understanding the interaction of an ebb-tidal delta with its adjacent coast.Elias, E.P.L. et al.Rapport(Deltares)2016

Kop van Schouwen September 2016

Vonhögen, L.Memo(Deltares)2016

Large-scale morphological changes and sediment budget 1965-2013 of the Haringvliet ebb-tidal delta (SW Netherlands);
Impacts of large-scale engineering
.(Figures)

Spek, J.F. van der et al.Rapport(Deltares)2016
Sediment exchange between tidal basins and the Dutch Coast and its implications for the coastal managementLodder, Q. et al.Memo (RWS)2016

Time-Dependent effects of nourishments on shoreface bar behaviour

Vermaas, T. et al.Abstract2016

The ‘Voordelta’, the contiguous ebb-tidal deltas in the SW Netherlands;
Impacts of large-scale engineering 1965-2013

Elias, E.P.L. et al.Abstract2016
Tracer simulaties AmelandDeltaresPresentatie2016
Sedimentbalans oostelijke waddenzeeVermaas. T. et al.Presentatie2016
The Anthropocene era of coastal change in the Dutch deltaElias, E.P.L. et al.Poster2016
Geology of the Dutch coast (Map)Hijma, M.Rapport (Deltares)2016
Morphological behaviour of shoreface nourishments along the Dutch coastBruins, R.J.MSc (TUD)2016
On the maintenance of the adjacent coast by sediment transported from recurring beach nourishmentsSimonse. J.MSc (TUD)2017
SHORE Effecten strandbebouwing op strand en duinontwikkeling_met_bijlagen.pdf Zeeuw, R.C.Rapport (Shore) 2017 
Veldrapportage Monitoring Duinontwikkeling T2 September 2016.pdfWeger, R. PH. deRapport (Shore) 2017
 Notitie Rolf Bruijns v1.1 definitief.pdfBruins, R.Notitie (Deltares) 2017 
11200538-004-ZKS-0004-m-Evaluatie geulwandsuppletie Onrust_FINAL.pdfSchrijvershof, R.Memo (Deltares)2017
Memo Kop Van Schouwen September 2017_SHORE_DELTARES_v2.pdfDen Heijer, K. / ShoreMemo (Deltares / Shore)2017
11200538-004-ZKS-0002-v2-m-Quickscan resultaten Noordzee Zandwinproject.pdfHijma, M.P.Rapport (Deltares)2017
11200538-004-ZKS-0003-v3-r-Tidal-channel migration in relation to the subsurface_def.pdfHijma, M.P.Rapport (Deltares)2017
11200538-008-ZKS-0001-v1-r-Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens_DEF.pdfHijma, M.P.Rapport (Deltares)2017
11200538-004-ZKS-0005-r-Seismische Survey Nieuwe Schulpengat 2016.pdfMesdag, C.S.Rapport (Deltares)2017
Modelontwikkeling_voorspelling_voorover.pdfWalstra, DMemo (Deltares)2017
Veldrapportage_UAV_LiDAR_Monitoring_Stranbebouwing_en_Duinontwikkeling_T2_september_2017.pdfShoreRapport (Shore) 2017
11200538-004-ZKS-0009-r-Stormimpact op de zeebodem DEF.pdfA. ForzoniRapport (Deltares)2017
11200538-004-ZKS-0007-r-Sedimentbalans Nederlandse kust 1990-2005 - versie dec 2017.docxVan der Spek & LodderPaper (Deltares / WVL)2017
11200538-008-ZKS-0001-v1-r-Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens DEF.pdfHijma, M. & Kooi. H.Rapport (Deltares)2018
11200538-001-ZKS-0006-r-Kartering bestortingen Vlietepolder en Margarethapolder DEF.pdfVermaas, T.Rapport (Deltares)2018
11200538-004-ZKS-0010-r-Analyses en metingen Ameland zuidwest.pdfVermaas, T.Rapport (Deltares)2018
11202190-001-ZKS-0007-vDEFINITIEF-m-Aanvullend onderzoek kering Vlietepolder.pdfVermaas, T.Rapport (Deltares)2018
11202190-001-ZKS-0010-vDEFINITIEF-m-Verwachtte ontwikkelingen suppletie Texel 2019-2020.pdfVermaas, T.Memo (Deltares)2018
11202190-001-ZKS-0002-v1-r-Geologie en morfodynamiek getijdengeulen def.pdfForzoni, A. et al.Rapport (Deltares)2018
11202190-001-ZKS-0001_v1.0-Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens (deel 2) .pdfHijma & KooijRapport (Deltares)2018
interreg_reports_december.7zDeltares & RijkswaterstaatRapport2018
11202190-000-ZKS-0018_v1.0-Inventarisatie onderzoeksprojecten zandverstuiving.docxDen Bieman, J.Memo2018
Veldrapportage_N201510_01_T6_Strandbebouwing_HHNK_Deltares.pdfGulden, F.J.H.Rapport (Shore)2018
11202190-001-ZKS-0014_v0.1-Inspiratie voor een update van de sedimentbalans Nederlandse kust.pdfvan der Spek, A.Rapport (Deltares)

2018

1220034-003-ZKS-0002-r-Bodemdynamiek van de diepe onderwateroever (def).pdfVermaas, T. et alRapport (Deltares)2015
Invloed strandbebouwing op duinontwikkelingvan Westen, B.Rapport (Deltares)2019
Hellingkaart: tool voor identificatie geologische invloed getijdengeulen / Update kaart erosieresistente lagenHijma, M.Memo (Deltares)2019
The effect of erosion-resistant layers in the subsurface on the morphological evolution of the schematized Ameland inlet systemXu, S. et al.Rapport (Deltares)2019
Bodemdalingsmonitor Kustfundament 2019Hijma & van OnselenRapport (Deltares)2019
Memo Kop Van Schouwen 2019Vermaas & de ZeeuwMemo (Deltares & Shore)2019