Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Afgekorte titelAuteurTypeJaar
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinenArens, B. et al 2013
T0 rapportage Hydrologische situatie Ameland voor zandsuppletiewerkzaamheden 2010/2011van Steijn, T. et al 2012
T1 rapportage Hydrologische situatie Ameland 1 jaar na zandsuppletie werkzaamheden 2010/2011van Steijn, T. et al 2012
Geochemische effecten van zandsuppleties langs Hollands kustStufzand, P.P et al 2010
Herplaatsing bekendmaking definitief besluit inzake uit te voeren zandsuppleties in 2010Staatscourant 2009
Passende beoordeling suppleties bij Ameland. Toetsing van de mogelijke effecten aan de Natuurbeschermingswet 1998Gotjé, W. et al 2009

Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments

Baptist, M.J. et al 2008
Effecten van suppleties op duinontwikkeling - geomorfologie rapportage fase 1Arens, B. 2009
Ontwerpen van een ecologische suppletieHolzhauer, H. 2009
Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomstHolzhauer, H. et al 2009
Werkplan 2009 Ecologisch gericht supplerenHolzhauer, H. et al 2009
Bio-geomorphological interactions in shoreface nourishmentsKruijt, M. et al 2009

Effecten van suppleties op de duinen

Löffler, M. 2009
Aanbevelingen voor suppletie Ameland 2010Löffler, M. 2009
Cumulatieve effectenHolzhauer, H. 2009
Responses of the Dutch Coastal system to closureWang, Z.B. et al 2009
Sedimentbalans van het Waddengebied. Integrerende notitie op basis van de verschillende studiesWang, Z.B. 2009
Kwantitatieve bemonstering in het zandsuppletiegebied Ameland in 2009 op de aanwezigheid van schelpdierbankenGoudswaard et al 2009
Onder het zand beland..Gmelig Meyling et al 2009
Korrelgrootte karakteristiek van het strand. Effecten van suppleties op het sediment en profiel van het strand.de Vries, R. 2009
Effecten van suppleties op duinontwikkeling. Rapportage geomorfologieArens, B. et al 2010
GPR imaging of recent coastal-dune development:effect of sand nourishmentsBakker, M.A.J. et al 2010
Plan van aanpak Ecologische effecten van zandsuppletie op de duinen langs Nederlandse kustEverts, F.H. et al 2010 
Coastal Protection: innovative use of biogeomorphologyBorsje, B. et al 2010
Modeling biogeomorphological interactions in underwater nourishments for the Duch sandy coastBorsje, B. et al 2010
Effect of different sediment mixtures on the long-term morphological simulations of tidal basinsDastgheip, A. et al 2010
Classification of the Dutch foredunesvan Puijvelde, S. 2010
Macrofaunagemeenschap in het vooroeversuppletiegebied Ameland-Midden tijdens de zomer 2009 (T0-meting)Wijsman, J. et al 2010
Aanpassing verkenningen wp 2010Holzhauer, H. 2010
Verwerking advies review MLTPHolzhauer, H. 2010
Brainstorm WP2011 voor KLZ-ecologieHolzhauer, H. 2010
Drieteenstrandlopers in de Voordelta; aantallen verspreiding, habitatkeuze en dieetPoot, M.J.M. et al 2009
Habitattypen rond de zeereep effecten van beheer binnen Natura 2000 gebiedTordoir, M.T. 2010
Veldcampagne ecologie Ameland 2010Vanagt, T. et al  2011
Monsterverslag veldcampagne ecologie 2010Heusinkveld, J. et al 2010
Meetplan veldcampagne ecologie Ameland 2010Vanagt, T. et al 2010
Ameland Kartering suppletievakvan Egmond, F. et al 2010
Tussentijds verslag labactiviteiten veldcampagne ecologie Ameland 2010van de Moortel, L. et al 2010
Werkplan 2010 Ecologisch gericht supplerenHolzhauer, H. et al 2010
Kustlijnzorg-ecologie. Resultaten onderzoeksprogramma 2009Holzhauer, H. (eds) 2010
Workshop resultaten onderzoeksprogramma KLZ-ecologie 2009Schouten-de Groot, P. 2010
Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst. Een reviewVanagt, T. et al 2010
Vissen op de kust van Ameland. T1 na de zandsuppletie in 2011Goudswaard, P.C. 2011
How ecological engineering can serve in coastal protectionBorsje, B.W. et al 2011
Veldcampagne Ameland 2011Verduin E. et al 2012
Veldcampagne Ameland 2011. VeldverslagLeeuwis, L. et al 2012
Veldcampagne Ameland 2011. MeetplanVerduin, E. et al 2011
Werkplan 2011 Ecologisch gericht supplerenHolzhauer, H. et al 2011
Ecologisch gericht suppleren. Een zesjarig onderzoeksprogramma (2009-2015)Holzhauer, H. (eds) 2011
Labrapport strandbenthos Ameland. Zomer en najaar 2011van de Moortel, L. et al 2012
Workshop resultaten 2010Holzhauer, H. 2011
Monsterverslag Ameland strand november 2011Heusinkveld, J. et al 2011
Monsterverslag Ameland strand juli 2011

Heusinkveld, J.

 2011
T2 situatie - Ecologische Analyse Ameland 2012De Backer, A. et al 2013
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2012. Bemonstering epibenthod en demersale vis

Wittoeck, J. et al

 2012
Meetplan veldcampagne Ameland 2012Holzhauer, H. et al 2012
Ecologische effecten van zandsuppleties op de duinen langs de Nederlandse kustArens, B. et al  2012
Monsterverslag Ameland strand maart 2012 en juli 2012Heusinkveld, J. et al 2012
Labrapport strandbenthos Ameland. Voorjaar en zomer 2012van de Moortel, L et al 2012
Monsterverslag Ameland subtidaal september 2012Jongepoerink, B. et al 2012
Monsterverslag Ameland strand september 2012Heusinkveld, H. 2012
Werkplan 2012 Onderzoeksprogramma 'Ecologisch gericht suppleren'Holzhauer, H. 2012
Geochemische effecten van zandsuppleties in Nederland. Langs de kust van Ameland tot WalcherenStuyfzand, P. et al 2012
A New Transoceanic Invasion? First records of Neomysis americana (Crustacea: Mysidae) in the East AtlanticWittmann, K.J. et al 2012
Fase 1: Kustvogels en zandsuppletiesJonkvorst, R.J. et al 2013
T3-situatie - ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en SchiermonnikoogDe Backer, A. et al 2013
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013 - Bemonstering (Juveniele) demersale visDe Backer, A. et al  2013
Labrapport benthos Ameland. Najaar 2012Faasse, M. et al 2013
Monsterverslag Ameland strand september 2013Heusinkveld, J. 2013
Werkplan 2013 "Ecologisch gericht suppleren'Holzhauer, H. 2013
Samenvatting ecologische effecten van zandsuppleties; studie Ameland 2009-2012Holzhauer, H 2013
Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012Holzhauer, H. et al 2014
Veldverslag bemonstering Ameland & Schiermonnikoog 4 & 5 augustus 2014Van Dalfsen, J.A. et al 2014
Meetplan T0 & T1 Veldcampagne Ameland en Schiermonnikoog 2014Van Dalfsen, J.A. et al 2014
Labrapport Strand- en vooroeverbenthos Ameland Najaar 2013Faasse, M. et al 2014
Werkplan 2014 'Ecologisch gericht suppleren'Holzhauer, H. et al 2014
Sedimentanalyse Ameland studieIbanez, M.E. et al 2014
Analysesverslag T0 analyse Ameland & Schiermonnikoog 2014-8 T0Verduin, E. et al 2014
Definitieve rapportage. Effecten zandsuppleties 2010/2011van Steijn, T. et al 2014
Het huidige duinbeheer langs de kust van Nederland en de relatie met het type duin en de suppletiepraktijkVreugdenhil, M. 2015
Werkplan 2015 Ecologisch gericht supplerenHolzhauer, H. 2015
Bodemdiergemeenschap Ameland en Schiermonnikoog T0-2014Vergouwen, S.A. et al 2016
Ontwikkeling van het bodemlevenVergouwen, S.A. et al 2016
Bevindingen van het onderzoek naar effecten van supplerenHolzhauer et al, H. 2016 2016

1. Vooroever: Onderdeel van het project Ecologisch gericht suppleren

Holzhauer et al, H. 2016 2016
2. Strand: Onderdeel van het project Ecologisch gericht suppleren  Holzhauer et al, H. 2016 2016
3. Zeereep & kustduin: Onderdeel van het project Ecologisch gericht supplerenHolzhauer et al, H. 2016 2016
4. Vogels: Onderdeel van het project Ecologisch gericht supplerenHolzhauer et al, H. 2016 2016
Herman, P. et al. 2016
Convenant zandsuppleties en natuur - 2016Rijkswaterstaat 2016
Ecologisch gericht suppleren II - concept fase 1Deltares 2016
Ecologische effecten van kustsuppletiesHerman, P. et al. 2016
Inleiding richtlijnen datamanagement EGSIIStolte, W. et al.Rapport (Deltares)2016

Bodemdiergemeenschap
Ameland en Schiermonnikoog

Vergouwen, S.A. et alRapport (Deltares)2016

Ontwikkeling van het bodemleven in
de vooroever na aanleg van een
onderwatersuppletie

Vergouwen, S.A. et alRapport (Deltares)2016
11200538-005-ZKS-0001 Effecten op duinen onder EGS II.pdfOost, A. et al.Rapport (Deltares)2017
Folmer_etal_SDMbenthos_2017_compressed.pdfFolmer et al.Paper2017
Oplegnotitie-v-2.docxPrins, T.Rapport (NIOZ)2017
Notitie lange termijn data inventarisatie 2018_final.pdfPrint, T.Memo (Deltares)2018
Memo voortgang Analyse processen vooroever.docxPrint, T.Memo (Deltares)2018
Natuurlijk Veilig - Landschapsvormende processen IJf, S. et al.Rapport (Deltares)2018
de Groen, F. et al.Rapport (Deltares)2019
Update lange termijn data-analysePrins, T.Memo (Deltares)2019
Natuurlijk VeiligFlyer/Factsheet2020