Child pages
  • DEL088 - Bodemdaling in steden op slappe ondergrond

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dit project richt zich op twee onderdelen die beide zeer innovatief van aard zijn. Het eerste onderdeel in dit onderzoeksvoorstel, het afleiden van bodemdalingsinvloeden van grondwaterstandsveranderingen en ophogingen uit InSAR data, is ook pas zeer recent mogelijk, en niet of slechts zeer grof verkend. Met dit onderzoeksproject zal meer duidelijk worden over die invloeden en daarmee over de effectiviteit van maatregelen. Het tweede onderdeel richt zich op maatschappelijke kosten en baten van bodemdaling. Dit onderwerp staat, zeker in het stedelijk gebied, nog in de kinderschoenen. De inzichten uit een MKBA – gericht op bodemdaling in het stedelijk gebied – zijn uiteindelijk wel zeer bepalend voor het nemen van besluiten over de aanpak van bodemdaling.

Het project zal leiden heeft geleid tot de volgende resultaten: een kaartenset met informatie over de invloed van grondwaterstandsveranderingen en ophogingen die kan worden geconstateerd uit InSAR data, een aangescherpte MKBA Binnenstad Gouda en een risicoanalyse binnenstad Gouda.

1) memo over het gebruik InSAR voor de detectie van bodemdalingstrends in Gouda: Memo - Gouda-InSAR-bodemdaling - jan 2020_definitief_v2.pdf

2) MKBA Kaderplan Binnenstad Gouda: 1230530-002-BGS-0007-MKBA kaderplan bodemdaling binnenstad Gouda - DEF.pdf