Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section
bordertrueColumn
width70%HTML Table


Table Row (tr)


Table Cell (td)
colspan2

In de loop der tijd hebben verschillende partijen geopperd om de Noordzeelanden te beschermen tegen een stijgende zeespiegel door middel van een Noordzeedijk. Op deze pagina worden een aantal initiatieven uitgewerkt.

Northern European Enclosure Dam (NEED) door Sjoerd Groeskamp & Joakim Kjellsson (2020)

Dit plan voor een Noordzeedijk is afkomstig van fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Een zeedijk tussen Schotland en Noorwegen en tussen Engeland en Frankrijk zou ruim 15 landen kunnen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. De dam zou qua ontwerp kunnen overeenkomen met de huidige Afsluitdijk. Op basis van de realisatiekosten van andere waterwerken zijn de kosten voor de Noorzeedijk door de onderzoekers geraamd op circa 300 tot 500 miljard euro.

Een Noordzeedijk zou voorzien in het primaire doel door ruim 25 miljoen mensen te beschermen tegen zeespiegelstijging. Tegelijkertijd heeft een dergelijke dijk ook zeer grote gevolgen voor de verschillende sectoren die actief zijn op de Noordzee of hier afhankelijk van zijn. Zo vormt de dijk een belemmering voor de scheepvaart en verdwijnt het getij. Daarnaast wordt de zee langzaam steeds zoeter met alle gevolgen van dien voor de visserij en natuur. Juist door deze dramatische neveneffecten moet het plan niet zozeer worden beschouwd als een oplossing, maar juist als waarschuwing voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering in de toekomst.   

Het bijbehorende paper kan gevonden worden in het Bulletin of the American Meteorological Society

Noordzeedijk door Albert P. Oost & Gu Oude Essink (2016)

Als de zeespiegel erg sterk zou stijgen zouden veel stedelijke gebieden aan de Noorzeekust het risico lopen om (vaker) overstroomd te raken. Dit is ongewenst omdat deze gebieden een hoge waarde vertegenwoordigen in termen van investeringen, transport capaciteit, werk en productie. Door de hoge waarde zou het in theorie mogelijk zijn om veel te investeren om deze gebieden veilig te stellen. Om dit te illustreren is hier een “achterkant sigarendoosje” berekening gedaan voor het aanleggen van een superdijk in de Noordzee. Een deel sluit het Nauw van Calais af en een andere verbindt het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk via de Dogger Bank met Zweden. Indien een dergelijke Noordzeedijk zou worden aangelegd zou de hele Oostzee en een fors deel van de Noordzee veranderen in een groot meer. Al het water van de erin stromende rivieren zal voor zover het niet verdampt dan moeten worden uitgepompt. De Noordzeedijk zou waarschijnlijk ca. 1000 miljard Euro kosten wat dan over een periode van ca. 100 jaar geïnvesteerd moet worden (10 miljard/jaar). Als je kijkt naar het door zeespiegelstijging beïnvloedde gebied van België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, dan blijkt dat een jaarlijks BNP van ca. 3500 miljard Euro risico loopt. Met een investering van “slechts” 0,3% per jaar zou de bescherming voor het gebied kunnen worden gebouwd.

Tabel BNP

BNP

Miljard Euro

% beïnvloed

Miljard Euro

NL85480683
Belg52570367
Denemarken336100336
UK267830803
Duitsland3730301119
Zweden2643592
Estland, Letland, Lithouwen1004040
Polen52620105

9012
3546


North Sea Drainage Project to Increase Area of Europe (ca. 1930)

Een Noordzeedijk is in het verleden (ca. 1930) ook al eens voorgesteld als onderdeel van het "North Sea Drainage Project to Increase Area of Europe". Zie ook de onderstaande kaart uit het Amerikaanse tijdschrift Modern Mechanics


Column
width30%Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#CEFFEE
borderStylesolid
titleMeta Info


Metadata list
|| Status / Fase | Idee  ||
|| Startjaar | Onbekend||
|| Initiatiefnemers | Albert P. Oost & Gu Oude Essink; Sjoerd Groeskamp & Joakim Kjellsson ||
|| Thema | Kustlijn wijzigen  ||
|| Kustdeel | Noordzeekust||
|| Gebied| Noordzee internationaal||
|| Tijdshorizon | 100jr||
|| Kosten (Euro) | verschillend per plan||
|| Onderhoud (Euro/j) | onbekend ||Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#FEFEEE
borderStylesolid
titleLinks

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/klimaatplannen-mislukt-dam-dan-de-noordzee-in~b2319b88/

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/noordzeedam-beschermt-west-europa-tegen-zeespiegelstijging

https://www.theguardian.com2020/feb/12/giant-dams-could-protect-millions-from-rising-north-sea

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2047903/Modern-Mechanics-North-Sea-Drainage-Project-Increase-Area-Europe.html