Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze release is geleverd ten behoeve van het kunnen draaien van een morfologische gevoeligheidsanalyse voor twee een scenario's binnen de set Basis Prognoses 2018 (BP18):

  • Referentie2017Stoom2050
  • Warm2050


Onderstaand is per resolved issue een beknopte beschrijving van de doorgevoerde  aanpassing gegeven.  Voor de installatie op de Productie omgeving zijn de volgende documenten aangeleverd:

...