Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De totale expertgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende adviesbureaus, aannemers en waterschappen. Deze vertegenwoordigers zijn experts op het gebied van niet-conventionele dijkversterking en niet-conventionele beoordeling van dijksterkte.  Een redactieraad binnen de expertgroep organiseert het proces rond de totstandkoming en vaststelling van: (1) Actuele kennisdocumenten; (2) aanbevelingen voor errata op de POVM publicaties en (3) aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Deze redactieraad controleert verder ook de tekst van de op dit gebruikersplatform opgenomen antwoorden op binnengekomen vragen.  De omringende expertgroep wordt door de redactieraad waar nodig ingeschakeld bij het formuleren van antwoorden en bij het opstellen en/of beoordelen van verder vast te stellen teksten.

...