Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aanstaande  bijeenkomsten

De redactieraad nodigt u van harte uit om deel te nemen aan één van de komende online gebruikersbijeenkomsten, in de periode van september t/m november 2020.  Doel van deze bijeenkomsten is om actief kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de POVM publicaties en de daaraan gerelateerde kennisdocumenten. Daarbij is er ook gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en ‘best practices’ in te brengen en om zaken te bediscussiëren. De relevante vragen, antwoorden, geïdentificeerde kennisleemtes en ‘best practices’ die voortkomen uit deze bijeenkomsten zullen worden gepubliceerd op dit gebruikersplatform.

...

  • Na aanmelding per email krijgt u voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestigingsmail. Hierin wordt ook de structuur van het overleg nader toegelicht, evenals de praktische zaken zoals b.v. welke online vergadertool wordt gebruikt.
  • De redactieraad houdt zich het recht voor om u te vragen aan een andere dan de gewenste bijeenkomst deel te nemen i.v.m. het aantal deelnemers.

Verslagen van eerdere bijeenkomsten

Page Tree
root4. Gebruikersbijeenkomsten