Invalid license: Your evaluation license of Refined expired.

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Programma bijeenkomst 27 okt

Aanstaande  Aanstaande bijeenkomsten

De redactieraad nodigt u van harte uit om deel te nemen aan één van de komende online gebruikersbijeenkomsten, in de periode van september t/m november 2020.  Doel van deze bijeenkomsten is om actief kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de POVM publicaties en de daaraan gerelateerde kennisdocumenten. Daarbij is er ook gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en ‘best practices’ in te brengen en om zaken te bediscussiëren. De relevante vragen, antwoorden, geïdentificeerde kennisleemtes en ‘best practices’ die voortkomen uit deze bijeenkomsten zullen worden gepubliceerd op dit gebruikersplatform.

...

 1. Dinsdag 29 september 2020 van 10 – 12u
 2. Dinsdag 27 oktober 2020 van 10 – 12u
 3. Dinsdag 10 november 2020 van 10 – 12u (optioneel)

N.B.

 • Na aanmelding per email krijgt u voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestigingsmail. Hierin wordt ook de structuur van het overleg nader toegelicht, evenals de praktische zaken zoals b.v. welke online vergadertool wordt gebruikt.
  De redactieraad houdt zich het recht voor om u te vragen aan een andere dan de gewenste bijeenkomst deel te nemen i.v.m. het aantal deelnemers.

Programma bijeenkomst dinsdag 27 oktober

 • Joost van der Schrier, Welkom
 • Peter Hopman, Inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Dirk Goeman, inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Korte pauze
 • Herm-Jan Wolters, Inhoudelijke presentatie (zie onderstaand)
 • Algemene discussie, mogelijkheid tot inbrengen eigen vragen, kennis en ervaringen rondom POVM publicaties
 • Joost van der Schrier, Afsluiting


Peter Hopman, Waterschap Drents Overijsselse Delta: De beoordeling van damwanden op het traject Mastenbroek Zwartewater

Het waterschap heeft afgelopen jaar 15 verschillende damwanden binnen normtraject 10-1 beoordeeld. Welke keuzes zijn er gemaakt in deze beoordeling en wat zijn de knelpunten geweest? De presentatie gaat over beoordelen met en zonder de PPE en PPL.

Dirk Goeman, CRUX: Omgang met faalkans buitenwaartse stabiliteit

Toelichting voor het project dijkversterking Vianen aangehouden praktische methode voor de bepaling van de faalkans voor buitenwaartse stabiliteit en uitbreiding PPL/PPE met betrekking tot dit faalmechanisme.

Herm-Jan Wolters, Iv-infra: Praktijkervaring met de PPE en PPL - Risicogestuurd beoordelen en ontwerpen van langsconstructies

Een toelichting op de ervaringen van Iv-Infra met toepassing van de PPE en PPL. Eenvoudig en grof waar het kan, geavanceerd en gedetailleerd waar het moet. 


Programma bijeenkomst dinsdag 29 september

...