Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In dit onderzoek van Deltares en TU Delft wordt met name aandacht besteed naar de hydraulische en geotechnische aspecten.

videos (impressie metingen Amstelveen):

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=VPrkcdnbwaQ


diverse locaties in kaart met informatie over resultaten (bron: climatescan.nl)

Image Added


Publicaties

Artikel Land en Water - 2022 03 Waterbergende weg onderzocht Land en Water.pdf

wetenschappelijk: Veldkamp, T.I.E.; Boogaard, F.C.; Kluck, J. Unlocking the Potential of Permeable Pavements in Practice: A Large-Scale Field Study of Performance Factors of Permeable Pavements in The Netherlands. Water 2022, 14, 2080. https://doi.org/10.3390/w14132080 


Presentaties
https://www.buitenruimte.info/themas/klimaatwerk-in-uitvoering/Waterbergende-wegen/


Uitwisseling onderzoek en GWW aannemers
In het kader van project Holle Wegen organiseerde Building Changes op 31 mei 2021 een ontmoeting tussen onderzoeker Floris Boogaard en GWW aannemers uit de praktijk.

...