Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Issue FEWS-27762 (Archive Export: Nullpointer ERROR) is hersteld, hiervoor is een nieuwe patch beschikbaar en een bijgewerkte configuratie (13 okt 2022).

issue Issue NWM-1133 (LTM-light: watertemperatuur lateralen te laag zoals berekend met 'bakjesmodel') is hersteld, hiervoor is een bijgewerkte configuratie opgeleverd (5 nov 2022).