Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eerste resultaten van de ontwikkelingen zijn gepresenteerd tijdens de iMOD userday (November 2022) en het NHI-symposium (Januari 2023)

Planning van de werkzaamheden

Een voorlopige globale planning van de werkzaamheden is hieronder weergegeven.

 Image Added