Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De oorspronkelijke globale planning van de werkzaamheden is hieronder weergegeven, deze zou doorlopen ging uit van doorlooptijd t/m december 2023. Momenteel wordt Op 28 november 2023 is met de TKI partners besproken of het gewenst is besloten de ontwikkeling en het werk in de pilots te laten doorlopen tot en met het eerste kwartaal van 2024. Image Removed