Child pages
  • Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width80%

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Regio

Nederland, West Europa, Oostzee

Watersysteem

zee, rivieren

Natuurparameter

vissen

HR nr

H1099

Factsheet opgemaakt door

K.E. van de Wolfshaar

Column
width20%

plaatje! Image Added

Foto: referentiefish.com.ua/

Habitat beschrijving

Algemeen voorkomen

...