Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het doel van het project is om waterkwaliteit onder D-HYDRO 1D2D Suite beschikbaar te maken voor zowel 1D netwerkmodellen als gecombineerde 1D2D modellen. Daarvoor worden zowel de rekenkern en de koppelingen tussen de verschillende rekenkernen als GUI componenten ontwikkeld.
Dit past in een overkoepelend doel om de integrale watersysteem analyses te kunnen uitvoeren voor het regionale waterbeheer die aansluiten bij de eisen en wensen van deze tijd en met in Nederland ontwikkelde hydrologische, hydrodynamische en waterkwaliteit simulatiesoftware toonaangevend te blijven zijn in het internationale waterbeheer.
De rekenkern ontwikkelingen die we in dit project willen ontwikkelen richten zich het correct doorgeven van hydrodynamische informatie naar een waterkwaliteitsmodel in zowel een sequentiële berekening (file based) als in een simultane berekening (in memory).
De GUI ontwikkeling in dit project bestaan uit een basis User Interface waarmee het waterkwaliteits onderdeel opgezet kan worden, doorgerekend en gevisualiseerd kan worden. Deze GUI zal zich beperken tot de basis behoeften.
Met deze ontwikkeling kan de D-HYDRO 1D2D suite niet alleen het verouderde SOBEK 2 vervangen maar ook in functionaliteit voorbijstreven. Daarnaast is een groeiplatform opgezet voor toekomstige ontwikkelingen op integrale watersysteemanalyse en waterkwaliteitsontwikkelingen.


Consortium

Geplande acties

Binnen het project worden de werkzaamheden uitgevoerd:
1. Technische koppeling maken tussen de uitvoer van de hydrodynamische rekenkern (D-Flow FM) en waterkwaliteit voor zowel 1D als 1D2D schematisaties.
2. Het maken van een basis GUI binnen de D-HYDRO suite ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering.
3. Pilots waarin de ontwikkelde rekenkern en software in de praktijk getoetst worden.

Resultaten

De (tussen)resultaten van dit project zullen gepresenteerd worden door Deltares met de projectpartners tijdens de Deltares Software Dagen (DSD) in juni 2023 en 2024. Waterschappen zullen ook geïnformeerd worden tijdens de jaarlijkse hydrologenmiddag in oktober 2023. Voor alle waterschappen zullen er daarnaast 2 maandelijkse info-sessies worden georganiseerd om ze te informeren over de ontwikkelingen via de overkoepelende D-HYDRO bijeenkomsten. Daarnaast worden de resultaten van de pilots beschreven in Nederlandse vakbladen (bijvoorbeeld H2O) in 2024. En worden de resultaten gedeeld via de website van Deltares en de website van TKI Deltatechnologie (bijvoorbeeld de Deltares public WIKI voor TKI projecten).