Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Image Added

...

width40%

 

...

width40%

...

Image Removed

...

width60%

...

width60%

De KRW-verkenner wordt ontwikkeld in opdracht van STOWA, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Waterschapshuis. Het projectteam bestaat uit Deltares, PBL en Alterra. De ontwikkeling van de kennisregels is mede tot stand gekomen door Delft Cluster.

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{display:none;}
</style>


 
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>
Toepassingen

Section
Column
width

...

20%

 

Column
width

...

60%

...

width30%

...

Column
width10%

Image Removed
Joost van den Roovaart
(Deltares)
Projectleider

Column
width10%

Image Removed
Erwin Meijers
(Deltares)

Column
width10%

Image Removed
Simon Groot
(Deltares)

Column
width10%

Image Removed
Mijke van Oorschot
(Deltares)

...

width60%

...

Column
width10%

Image Removed
Peter Cleij
(PBL)

Column
width10%

Image Removed
Frank van Gaalen
(PBL)

Column
width10%

Image Removed
Robert Smit
(Alterra)

...

width60%

...

Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Deltares Software Center (DSC). Zij programmeren de software voor de KRW-verkenner.

...

Column
width10%

Image Removed

Esther van Zantvoort
(Deltares)
Projectleider DSC

Column
width10%

Image Removed

Hidde Elzinga
(Deltares)
Programmeur

Column
width10%

Image Removed

Barry Faassen
(Deltares)
Programmeur

Column
width10%

Image Removed

Pim Witlox
(Deltares)
Tester

Column
width10%

Image Removed

Gennadii Donchyts
(Deltares)
Software architect

...

width60%

...

width70%

...

De gebruikersgroep bestaat uit mensen van waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, instituten en universiteiten. Zij dragen bij aan het testen en vormen van de KRW-verkenner zodat er een instrument ontwikkeld wordt dat voldoet aan de wensen en actief 'in het veld' gebruikt kan worden.
Leden van het gebruikersteam

 • Frits Kragt (PBL)
 • Michiel Dirriwachter (Het Waterschapshuis)
 • Johan Bode (Peel en Maasvallei)
 • Julian Maijers (Brabantse Delta)
 • Theo Claassen (Fryslan)
 • Kees van de Ven (Noorderzijlvest)
 • Ronald Bakkum (Delfland)
 • Ronald Gylstra (Rivierenland)
 • Maarten Ouboter (Waternet)
 • Sebastiaan Schep (Witteveen en Bos voor Waternet)
 • Bert Bellert (RWS-WD)
 • Marieke Ohmv (RWS-WD)
 • Astrid Driesprong (RWS-DZH)
 • Hans Overbeek (RWS-DNH)
 • Arjen Kikkert (RWS-DNH)
 • Sandra Junier (TU-Delft)
 • Jeroen de Klein (Alterra)
 • Bart Reeze (Arcadis)
 • Roel Knoben (Royal Haskoning)
 • Gerard ter Heerdt (Waternet)
 • André de Jong (Aa en Maas)
 • Hanneke Barette-Bekker (BarettaBekker Mariene Ecologie)
 • Barend de Jong (Witteveen + Bos)
 • Matthijs Hehenkamp (Grontmij)
 • Jonathan Lekkerkerk (Tauw)
 • Niels Lenting (DHV)
 • Piet Verdonschot (Alterra) extern adviseur/reviewer
 • Peter Goethals (Universiteit van Gent) extern adviseur/reviewer

...

De stuurgroep is actief betrokken bij de besluitvorming omtrent het ontwikkeltraject van de KRW-verkenner en de financiering hiervan.
Leden van de stuurgroep

 • Douwe Jonkers (MinV&W - DGW) Voorzitter
 • Bas van der Wal(STOWA)
 • Harry Hosper (RWS - WD)
 • Hannie Maas (RWS - WD)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Piet Reijers (Het Waterschapshuis)
 • Theo Witjes (Witteveen & Bos, namens de ingenieursbureau's)
 • Toon Segeren (Deltares)
 • Joost van den Roovaart (Deltares) Projectleider

...

width30%

 

Column
width10%

Deelmodules

Column
width10%

Downloads

Column
width10%

Image Removed

Column
width10%

Image Removed

...

width45%

...

width70%

Informatie

Hier is meer informatie te vinden over algemene zaken omtrent de KRW-verkenner. U kunt hier een aantal documenten downloaden en er is informatie te vinden over de leden uit het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

Bouw van de KRW-verkenner

 1. Visiedocument
  Hierin staat de visie over de KRW-verkenner.
 2. Plan van aanpak
  Hier staat in grote lijnen de aanpak beschreven die gevolgd wordt voor het bouwen van de KRW-verkenner.
 3. Plan van Eisen + Bijlagen
  Hierin zijn de eisen waaraan de KRW-verkenner moet voldoen in detail uitgewerkt.
  Dit is een levend document, de uitwerking van bepaalde onderdelen kan in de loop van de bouw worden aangepast.

...

Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.


 

De KRW-V wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Zo is de KRW-V niet alleen gebruikt om emissies op perceel niveau in kaart te brengen, maar ook die van een heel stroomgebied. Daarnaast wordt de KRW-V vaak stand-alone toegepast, maar ook koppelingen met andere modellen, zoals WFlow (grondwater) en FEWS, is mogelijk en nuttig gebleken. En verder vindt de KRW-V zowel zijn weg in meer praktische als ook in wetenschappelijke toepassingen. De onderliggende pagina's geven, geordend op schaalniveau, een overzicht van projecten waarbij de KRW-V is toegepast.

Naar:

Internationale toepassingen

Nationale toepassingen

Regionale toepassingen

 

 

 

 

 

 

 

Column
width20%

 

 

 

Section

 

Column
width20%

 

Column
width60%

Image Added

Column
width20%