Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Image Added

...

 

...

width5%

...

Image Removed

Column
width10%

Project informatie

...

width10%

...

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{display:none;}
</style>


 
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>
Toepassingen

Section
Column
width20%

 

Column
width

...

60%

...

 

Column
width10%

Image Removed

Column
width10%

Image Removed

...

width45%

Informatie

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de personen die betrokken zijn bij de KRW-Verkenner. Dit zijn het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

...

Demo's KRW-Verkenner

Tijdens de bouw worden vele nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd. Van een aantal functionaliteiten zijn demo filmpjes gemaakt. Deze zijn te vinden in onderstaande links:

...

Section
Column
width30%

Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.

Column
width10%

Image Removed
Joost van den Roovaart
(Deltares)
Projectleider

Column
width10%

Image Removed
Erwin Meijers
(Deltares)

Column
width10%

Image Removed
Simon Groot
(Deltares)

Column
width10%

Image Removed
Mijke van Oorschot
(Deltares)

...

width30%
Column
width10%

Image Removed
Peter Cleij
(PBL)

Column
width10%

Image Removed
Frank van Gaalen
(PBL)

Column
width10%

Image Removed
Robert Smit
(Alterra)

...

width20%

...

Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Deltares Software Center (DSC). Zij programmeren de software voor de KRW-verkenner.

...

Column
width10%

Image Removed

Esther van Zantvoort
(Deltares)
Teamleider

Column
width10%

Image Removed

Hidde Elzinga
(Deltares)
Programmeur

Column
width10%

Image Removed

Elmar Kleijn
(Deltares)
Programmeur

Column
width10%

Image Removed

David Rodriguez Aguilera
(Deltares)
Tester

...

width10%

...

width60%

...

De gebruikersgroep bestaat uit mensen van waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, instituten en universiteiten. Zij dragen bij aan het testen en vormen van de KRW-verkenner zodat er een instrument ontwikkeld wordt dat voldoet aan de wensen en actief 'in het veld' gebruikt kan worden.

Leden van het gebruikersteam

 • Frits Kragt (PBL)
 • Michiel Dirriwachter (Het Waterschapshuis)
 • Johan Bode (Peel en Maasvallei)
 • Julian Maijers (Brabantse Delta)
 • Theo Claassen (Fryslan)
 • Kees van de Ven (Noorderzijlvest)
 • Ronald Bakkum (Delfland)
 • Ronald Gylstra (Rivierenland)
 • Maarten Ouboter (Waternet)
 • Sebastiaan Schep (Witteveen en Bos voor Waternet)
 • Bert Bellert (RWS-WD)
 • Marieke Ohmv (RWS-WD)
 • Astrid Driesprong (RWS-DZH)
 • Hans Overbeek (RWS-DNH)
 • Arjen Kikkert (RWS-DNH)
 • Sandra Junier (TU-Delft)
 • Jeroen de Klein (Alterra)
 • Bart Reeze (Arcadis)
 • Roel Knoben (Royal Haskoning)
 • Gerard ter Heerdt (Waternet)
 • André de Jong (Aa en Maas)
 • Hanneke Barette-Bekker (BarettaBekker Mariene Ecologie)
 • Barend de Jong (Witteveen + Bos)
 • Matthijs Hehenkamp (Grontmij)
 • Jonathan Lekkerkerk (Tauw)
 • Niels Lenting (DHV)
 • Piet Verdonschot (Alterra) extern adviseur/reviewer
 • Peter Goethals (Universiteit van Gent) extern adviseur/reviewer

...

De stuurgroep is actief betrokken bij de besluitvorming omtrent het ontwikkeltraject van de KRW-verkenner en de financiering hiervan.

Leden van de stuurgroep

...

Column
width40%

Image Removed

...

width60%

 

De KRW-V wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Zo is de KRW-V niet alleen gebruikt om emissies op perceel niveau in kaart te brengen, maar ook die van een heel stroomgebied. Daarnaast wordt de KRW-V vaak stand-alone toegepast, maar ook koppelingen met andere modellen, zoals WFlow (grondwater) en FEWS, is mogelijk en nuttig gebleken. En verder vindt de KRW-V zowel zijn weg in meer praktische als ook in wetenschappelijke toepassingen. De onderliggende pagina's geven, geordend op schaalniveau, een overzicht van projecten waarbij de KRW-V is toegepast.

Naar:

Internationale toepassingen

Nationale toepassingen

Regionale toepassingen

 

 

 

 

 

 

 

Column
width20%

 

 

 

Section

 

Column
width20%

 

Column
width60%

Image Added

Column
width20%